Strona główna

Poradnik - mieszkańcy ogrodu

  Wstęp
Odpowiednie siedlisko dla ptaków
Odpowiednie siedlisko dla owadów
Odpowiednie siedlisko dla drobnych ssaków
Odpowiednie siedlisko dla płazów
Mieszkańcy ogrodu - PTAKI
Mieszkańcy ogrodu - OWADY
Mieszkańcy ogrodu - SSAKI
Mieszkańcy ogrodu - PŁAZY

Baza lęgowa

W naszym ogrodzie miejsca do gniazdowania dla ptaków będą stanowiły drzewa oraz krzewy. Część z wymienionych gatunków ptaków wije swoje gniazda na drobnych gałązkach (m.in. pokrzewki). Dla innych natomiast niezbędnym warunkiem do przystąpienia do lęgu jest obecność dziupli. Tę grupę ptaków nazywamy wtórnymi dziuplakami. Korzystają one z istniejących dziupli (powstałych w drzewie na skutek odłamu gałęzi lub próchnienia albo wykutych przez dzięcioły), jednak same nie potrafią ich wykuć. Do wtórnych dziuplaków należą m.in. sikory oraz szpaki. Najwięcej dziupli jest obecnych w starszych, wysokich drzewach. Jeśli w naszym ogrodzie nie ma takich drzew, możemy stworzyć tym ptakom miejsce do gniazdowania poprzez powieszenie budek lęgowych. Konstruując budkę lęgową należy postępować według ściśle określonych zasad oraz stosować wymiary odpowiednie dla gatunku dla jakiego ją szykujemy. Wytyczne odnośnie tworzenia skrzynek lęgowych można odnaleźć na stronach internetowych oraz w materiałach edukacyjnych różnych towarzystw ochrony przyrody działających w naszym kraju. Najważniejsza wskazówka to unikanie przedłużanych daszków nad budką oraz dodatkowych elementów wystających z konstrukcji skrzynki lęgowej (mogłyby one ułatwić drapieżnikom dostęp do jaj lub piskląt). Wieszając budki dla sikor powinniśmy pamiętać o tym, że są to zwierzęta terytorialne i nie będą tolerować drugiej pary swojego gatunku w bliskiej odległości. Najlepiej więc wieszać budki dla różnych gatunków lub w taki sposób by pary jednego gatunku nie miały ze sobą kontaktu wzrokowego (np. po dwóch stronach domu). Wyjątkiem jest szpak, który jako jedyny może zajmować budki nieznacznie od siebie oddalone.

Tworząc ogrody sprzyjające naszym rodzimym ptakom robimy jednocześnie dużo dobrego dla nas samych. Dzieląc naszą przestrzeń z tak niezwykłymi zwierzętami stwarzamy sobie okazję do obserwowania ich oraz ich zachowań. Kto raz zobaczy samicę karmiącą młode tuż obok swojego domu, będzie pewien, że były to właściwe działania. Gdy nasz ogród będzie tętnił życiem i będą w nim przychodzić na świat młode, będziemy wiedzieli, że jest on zdrowy i dobrze wpasowuje się w harmonijnie funkcjonujący świat przyrody. My sami zaś w naszych ogrodach poczujemy, że jesteśmy bliżej natury.