Strona główna

Poradnik - mieszkańcy ogrodu

  Wstęp
Odpowiednie siedlisko dla ptaków
Odpowiednie siedlisko dla owadów
Odpowiednie siedlisko dla drobnych ssaków
Odpowiednie siedlisko dla płazów
Mieszkańcy ogrodu - PTAKI
Mieszkańcy ogrodu - OWADY
Mieszkańcy ogrodu - SSAKI
Mieszkańcy ogrodu - PŁAZY

W ogrodach zakładanych na terenie miast możemy spodziewać się specyficznych gatunków ssaków. Będą to zwierzęta o niewielkim dystnasie ucieczki w stosunku do człowieka, takie jak wiewiórka europejska, albo jeż europejski oraz prowadzące życie w zupełnym ukryciu przed człowiekiem, takie jak kret europejski.

Ponieważ wędrując zwierzęta poszukują pokarmu lub miejsc schronienia, jest możliwe by zatrzymały się w naszym ogrodzie, jeżeli będzie on miał do zaoferowania odpowiednie dla nich zasoby.

Jeże żywią się bezkręgowcami, glównie ślimakami, dżdżownicami oraz owadami. Jeżeli nasz ogród jest w dobrej kondycji, a więc występuje w nim duża różnorodność bezkręgowców, jest szansa by zamieszkał w nim jeż.

Bezpieczną kryjówkę dla jeży w naszym ogrodzie stanowić mogą gęste zakrzaczenia i zarośla oraz żywopłoty. Korzystnym zabiegiem sprzyjającym obecności jeży będzie także pozostawienie części niezgrabionej sciółki, gdyż gatunek ten zapada w sen zimowy w przygotowanym z liści gnieździe. Jeże chętnie wykorzystują jako miejsce przezimowania również pryzmy kompostowe.

Warunkiem do osiedlenia się w naszym ogrodzie wiewiórki, jest obecność dojrzałych drzew, oraz bliskość parku, zadrzewień lub lasu. Wiewiórki przemieszczają się bowiem wysoko w koronach drzew. Pożywieniem wiewiórek są: nasiona drzew, orzechy, jagody, grzyby, pędy roślin a także owady, jaja ptaków i pisklęta.