Strona główna

Poradnik - mieszkańcy ogrodu

  Wstęp
Odpowiednie siedlisko dla ptaków
Odpowiednie siedlisko dla owadów
Odpowiednie siedlisko dla drobnych ssaków
Odpowiednie siedlisko dla płazów
Mieszkańcy ogrodu - PTAKI
Mieszkańcy ogrodu - OWADY
Mieszkańcy ogrodu - SSAKI
Mieszkańcy ogrodu - PŁAZY

Stworzenie odpowiednich warunków bytowania dla owadów wiąże się z zachowaniem charakterystycznych dla nich siedlisk. W miastach możemy w prosty sposób stworzyć miejsce, które chętnie bądą odwiedzać owady zapylające (takie jak motyle i trzmiele), poprzez wysianie i dosadzenie specyficznych gatunków kwiatów i roślin zielnych.