Strona główna

Poradnik - mieszkańcy ogrodu

  Wstęp
Odpowiednie siedlisko dla ptaków
Odpowiednie siedlisko dla owadów
Odpowiednie siedlisko dla drobnych ssaków
Odpowiednie siedlisko dla płazów
Mieszkańcy ogrodu - PTAKI
Mieszkańcy ogrodu - OWADY
Mieszkańcy ogrodu - SSAKI
Mieszkańcy ogrodu - PŁAZY

Aby nasz ogród stał się odpowiednim siedliskiem dla ptaków, w pierwszej kolejności wygospodarujmy na jego terenie fragment na tzw. "ptasi kącik". Najlepiej, by było to miejsce zaciszne. Oczywiście każdą powierzchnię jaką tylko mamy do dyspozycji możemy zagospodarować w taki sposób, by była przyjazna ptakom.