Strona główna

Interakcje między proekologicznymi zachowaniami, a ochroną przyrody tematem przewodnim kolejnego szkolenia dla nauczycieli

    W dn. 27 stycznia 2010r. odbyło się drugie już szkolenie dla nauczycieli w ramach Programu Edukacji na rzecz Rozwoju Zrównoważonego „Ogród - ostoja zwierząt”. Projekt koordynowany przez Fundację Nasza ziemia wspiera firma Boeing. Tematem szkolenia były „Powiązania między oszczędzaniem zasobów Ziemi i energii, a ochroną przyrody”. Spotkanie, na które licznie przybyli nauczyciele przyrody i biologii z ursynowskich szkół, obfitowało w ciekawe dyskusje.


    Człowiek wpływa na środowisko naturalne między innymi pozyskując na własne potrzeby naturalne ziemskie bogactwa takie jak woda, węgiel, ropa naftowa, cenne kruszce, rudy i złoża metali szlachetnych, drewno etc. Ta ludzka działalność w znaczący sposób wpływa na funkcjonowanie przyrody, całych ekosystemów, gatunków roślin i zwierząt. Dbając i oszczędzając naturalne zasoby Ziemi jednocześnie przyczyniamy się w bezpośredni sposób do poprawy stanu środowiska przyrodniczego. Dobrym przykładem takiego powiązania jest niedopuszczanie do nadmiernego osuszania terenów podmokłych, czego konsekwencją może być nie tylko utrata niezwykle cennych przyrodniczo terenów takich jak: torfowiska, podmokłe i wilgotne łąki, lasy i bory bagienne oraz łęgi ale i związanych z nimi gatunków roślin, ptaków, ssaków i owadów.


    Na spotkaniu nauczyciele otrzymali scenariusze zajęć dla uczniów pt. „Segregacja odpadów”; „Oszczędzanie wody” oraz „Oszczędzanie energii”. Mamy nadzieję, że zdobyta przez nauczycieli wiedza oraz omateriały edukacyjne przyczynią się do pogłębienia świadomości ekologicznej uczniów oraz ich rodziców.