Strona główna

Puszcza Białowieska centrum ekologicznych projektów

 

Puszcza Białowieska centrum ekologicznych projektów

Uruchomienie nowoczesnego centrum tworzenia i realizacji wieloletnich programów dla rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej coraz bliżej. Przetarg na jego prowadzenie ogłosił Białowieski Park Narodowy w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Trzymaj z Puszczą”.

W maju 2012 roku Ministerstwo Środowiska zainicjowało projekt „Trzymaj z Puszczą!”. Jednym z jego elementów ma być Centrum Wdrażania Projektów dla regionu Puszczy Białowieskiej i jego mieszkańców przy Białowieskim Parku Narodowym. Jego głównym zadaniem będzie określenie konkretnych potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych działających w rejonie Puszczy Białowieskiej oraz opracowywanie na tej podstawie projektów zmierzających do zrównoważonego rozwoju rejonu i pozyskiwanie środków na ich realizację.

Wyznaczaniem kierunków działania i nadzorowaniem prac wykonawcy wdrażającego działalność Centrum zajmować się będzie powołany przez ministra środowiska komitet sterujący, w którego skład weszli m.in. przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych i Lasów Państwowych. Jego pierwsze posiedzenie odbyło się w październiku ubiegłego roku i poświęcone było omówieniu projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na prowadzenie działalności Centrum.- To ważny etap projektu, który zbliża nas do uruchomienia ośrodka naszych wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej Puszczy Białowieskiej. Wierzę, że dzięki partnerskiej współpracy uda się połączyć skuteczną ochronę puszczy i rozwój regionu – podkreśla Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w MŚ, Główny Konserwator Przyrody.

Pieniądze na utworzenie i prowadzenie Centrum pochodzić będą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu priorytetowego „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo”, część 1: „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej”. Sfinansowanie działalności Centrum, o które wystąpił Białowieski PN, było możliwe dzięki przeprowadzonej na wniosek ministra środowiska modyfikacji programu.

Ile środków jest do wykorzystania w regionie Białowieży? Działalność Centrum ma za zadanie zwiększenie możliwości pozyskania środków dostępnych dla beneficjentów z rejonu Puszczy Białowieskiej. NFOŚiGW w tym i kolejnych latach uruchamia z różnych źródeł ok. 35 mln zł na wsparcie dla tego regionu. Finansowanie projektów będzie oparte o fundusze unijne (z V osi POIŚ) oraz środki Funduszu Leśnego. Dodatkowo możliwymi do wykorzystania źródłami finansowania są fundusz Life+, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Norweski Mechanizm Finansowy.

Ponadto działania Centrum będą skoordynowane z inwestycjami finansowanymi i uruchamianymi w regionie Puszczy Białowieskiej przez Lasy Państwowe. Wśród kilkunastu różnych działań znajdą się, m.in. modernizacja dróg, budowa ścieżek edukacyjnych i infrastruktury turystycznej. Wartość tych przedsięwzięć szacowana jest na ponad 17 mln złotych.

Więcej na temat przetargu

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.