Strona główna

Europejskie konsultacje w sprawie ekologicznej żywności

 

Europejskie konsultacje w sprawie ekologicznej żywności

W połowie stycznia br. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje online (także w jęz. polskim), dzięki którym zamierza zebrać opinie obywateli Unii na temat żywności ekologicznej.

Surowe przepisy unijne dotyczące żywności ekologicznej mają zwiększyć zaufanie konsumentów i promować ochronę ziemi, bioróżnorodności i wysokich standardów ochrony zwierząt przez europejskich rolników ekologicznych.

Komisja zastanawia się, jak udoskonalić unijne przepisy w sprawie żywności ekologicznej i sprawić, by popyt na nią był jeszcze większy. Ankieta obejmuje następujące tematy:
- uproszczenie ram prawnych – przy równoczesnym zagwarantowaniu, by nie stały się one zbyt łagodne;
- zagwarantowanie, że organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) – które zgodnie z przepisami są nielegalne – nie trafią przez przypadek do łańcucha żywności ekologicznej;
- promowanie produktów ekologicznych za pomocą reguł dotyczących etykietowania (zwłaszcza obowiązkowego stosowania europejskiego logo na wszystkich produktach ekologicznych wytwarzanych w UE);
- aktualizacja planu działania Komisji na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego z 2004 r.;
- wzmocnienie kontroli w celu zapobiegania nadużyciom finansowym;
- skorygowanie niedociągnięć w obowiązujących przepisach dotyczących importu.

Konsultacje online potrwają do 10 kwietnia 2013 r. Na podstawie nadesłanych odpowiedzi podjęte zostaną decyzje o kolejnych działaniach. Komisja zamierza przedstawić propozycje dotyczące zmiany przepisów pod koniec 2013 r.

Aktualnie w Europie około 2 proc. żywności, jaką kupują konsumenci unijni, to certyfikowane produkty ekologiczne. Gospodarstw ekologicznych jest około 200 tys. i stanowią one 2 proc. wszystkich gospodarstw.

Produkt spożywczy można uznać za ekologiczny tylko wówczas, gdy co najmniej 95 proc. jego składników to składniki ekologiczne. Ekologiczne rolnictwo kładzie nacisk na ochronę środowiska i na dobrostan zwierząt. Prowadzący ekologiczną produkcję rolnicy muszą unikać stosowania nawozów sztucznych, środków owadobójczych, dodatków do żywności i leków dla zwierząt, lub co najmniej zasadniczo ograniczyć ich wykorzystanie.

Zanim dopuszczony zostanie import produktów ekologicznych z kraju spoza Unii, jego przepisy oraz instytucje wydające odpowiednie poświadczenia muszą zostać uznane za zgodne z normami UE.

Ankieta jest dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=orgagric2013&lang=pl

Źródło: Ekonews