Strona główna

Certyfikaty Wiślanej szkoły rozdane

 

Certyfikaty „Wiślanej szkoły” rozdane!

W środę 16 stycznia na uroczystej gali w Bemowskim Centrum Kultury 54 stołeczne szkoły i przedszkola otrzymały certyfikaty „Wiślanej szkoły” - unikatowe wyróżnienia poświadczające zaangażowanie placówki w działania na rzecz rzeki Wisły w Warszawie przyznawane przez Fundację Nasza Ziemia.

"Wiślana Szkoła” wystartowała w maju 2012 roku. Program skierowany został do placówek edukacyjnych wszystkich szczebli (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich) z terenu Miasta Stołecznego Warszawy, a jego celem było zainteresowanie szkół i przedszkoli przyrodą warszawskiej Wisły oraz potrzebą i możliwościami jej ochrony, a także zachęcenie do spędzania wolnego czasu nad jej brzegami.

Oficjalny start gali został wyznaczony na godz. 11.00, jednak już od godz. 10.00 można było zwiedzać mini-stoiska edukacyjne przygotowane przez placówki oraz zaprzyjaźnione organizacje i instytucje. Przeprowadzone w ramach programu „Wiślana szkoła” przedsięwzięcia zaprezentowało 10 warszawskich szkół i przedszkoli, a swoje działania wiślane – projekt LIFE+ „WislaWarszawska.pl”, partner programu oraz inicjatywa społeczna „Dom Wisły”. Na stoiskach można było oglądać prace plastyczne, fotograficzne i literackie dotyczące Wisły oraz sprawdzić się w różnych konkursach wiślanych.  Ze świetnym występem artystycznym wystąpiły przedszkolaki z 154 przedszkola „Pod wesołą truskaweczką”, które zaśpiewały m.in. piosenkę „Płynie Wisła płynie”.

Galę poprowadziła pani Marta Kałużyńska, koordynator programu „Wiślana szkoła”. Gości gali przywitał pan Sławek Brzózek, prezes Fundacji Nasza Ziemia. Zaznaczył, że obecność przedstawicieli szkół ze wszystkich niemal dzielnic Warszawy jest żywym dowodem na to, że Wisła łączy, a nie dzieli oraz pogratulował wszystkim uczestnikom sukcesu.

Na program gali złożyły się prezentacje multimedialne 9 placówek laureatów, wygłoszone bądź to przez nauczycieli - szkolnych koordynatorów programu bądź przez uczniów biorących udział w programie oraz 3 bloki filmowe prezentujące filmy stworzone przez uczniów w ramach warsztatów filmowych. Ciekawą prezentację na temat działań nad Wisłą wygłosili przedstawicie m. st. Warszawy, a także zaprezentowali film pokazujący założenia i zadania programu miejskiego LIFE+ „WislaWarszawska.pl”.

W trzeciej części gali miało miejsce to, na co czekali wszyscy zebrani – wręczenie certyfikatów „Wiślanej szkoły”. Certyfikaty na scenie wręczali: pani Urszula Tomoń, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, przedstawiciel patrona honorowego programu oraz pani Katarzyna Dytrych, członek Zarządu Fundacji Nasza Ziemia. Dodatkowo na ręce 10 placówek, które uzyskały największą ilość punktów za realizację zadań certyfikatowych, trafiły nagrody pieniężne w wysokości 500 zł na zakup pomocy dydaktycznych. Symboliczne czeki wręczała pani Katarzyna Klimkowska, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, instytucji finansującej program „Wiślana szkoła”.

Następnie na scenę zaproszeni zostali szkolni koordynatorzy programu, czyli osoby, które najbardziej aktywnie zajmowały się realizacją działań na terenie swojej placówki. Upominki oraz dyplomy-zaświadczenia wręczyły im pani Agnieszka Lizis, asystentka wiceprezydenta m. st. Warszawy, pana Michala Olszewskiego, pani Iwona Zwolińska, kierownik projektu LIFE+ „WislaWarszawska.pl oraz pani Joanna Angiel, badaczka Wisły i przedstawiciel Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.  

Mamy nadzieję, że gala była udanym przedsięwzięciem, które pozwoliło podsumować wszystkie działania przeprowadzone w ramach programu „Wiślana szkoła”.

Fotorelacja z przebiegu gali w naszej galerii, zapraszamy do oglądania!

Serdecznie dziękujemy uczestnikom programu za przybycie i aktywny udział w gali, ale przede wszystkim za wspaniałą pracę na rzecz Wisły podczas całego programu. Dziękujemy również gościom specjalnym gali za udział we wręczaniu nagród i wyróżnień oraz wielomiesięczne wspieranie programu. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do dyrekcji i pracowników Bemowskiego Centrum Kultury „Art.Bem” z podziękowaniami za bezpłatne udostępnienie sali na naszą uroczystość i pomoc w organizacji gali.

W obsłudze gości wspierali nas uczniowie-wolontariusze z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. B. Prusa. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc!


Program „Wiślana szkoła” finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.