Strona główna

Uroczyste rozpoczęcie Programu "Ogród - ostoja zwierząt"

Uroczystość rozpoczynająca Program Edukacji na rzecz Rozwoju Zrównoważonego „Ogród – ostoja zwierząt” odbyła się 4 listopada 2009r. w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka w Warszawie. Projekt wspiera firma Boeing Company, a koordynuje Fundacja Nasza Ziemia.
Uroczyste otwarcie Programu „Ogród- ostoja zwierząt” rozpoczęło się symbolicznym zapoczątkowaniem prac w Ogrodzie. W happeningu uczestniczyli między innymi:
- Pani Henryka Bochniarz Prezes firmy Boeing na Europę Środkową i Wschodnią
- Pani Mira Stanisławska - Meysztowicz Prezes Fundacji Nasza Ziemia
- Pani Izabella Zydorowicz, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów
- Pani Beata Kozłowska, koordynator Programu ze strony firmy Boeing
- Pani Marta Jankowska, projektant Ogrodu
- Pani Justyna Niewolewska, koordynator Programu z Fundacji Nasza Ziemia

Uczestnicy happeningu zainicjowali pierwsze prace ogrodowe, poprzez wykonanie charakterystycznego zabiegu odsłonięcia darni.
Podczas właściwej uroczystości, na formu szkoły do uczestników happeningu dołączyli pozostali goście:
- Dyrektorowie i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów biorących udział w Programie
- uczniowie SP nr 81
W trakcie uroczystości odbyło się między innymi wręczanie nagród uczniom za zorganizowany w ramach Programu konkurs plastyczny „Wymarzony ogród” oraz prezentacja Programu wygłoszona przez Justynę Niewolewską, koordynatora projektu. Imprezę upiększyła piękna inscenizacja uczniów klas I- III ze Szkoły Podstawowej nr 81 pt. „Rajski Ogród”. Na zakończenie gości zaproszono na wspaniały poczęstunek prosto z polskiej wsi.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie naszego Programu. Szczególne podziękowania kierujemy do nieobecnej na uroczystości Pani Urszuli Kierzkowskiej, Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów, za objecie naszego przedsięwzięcia patronatem; naszemu gospodarzowi Pani Marzenie Dąbrowskiej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 za przekazanie terenu Szkoły Podstawowej nr 81 pod nasz projekt; Pani Joannie Nosarzewskiej, koordynatorowi Programu ze strony SP 81 za olbrzymi wkład pracy włożony w przygotowania dzisiejszej uroczystości oraz Paniom: Wioletcie Stojewskiej i Elżbiecie Nowakowskiej za przygotowanie scenografii oraz małych aktorów do występu. Dziękujemy z całego serca również uczniom SP 81, którzy aktywnie włączyli się w Program uczestnicząc w konkursie „Wymarzony ogród”. Przede wszystkim dziękujemy Pani Henryce Bochniarz, Prezes firmy Boeing na Europę Środkową i Wschodnią oraz Pani Beacie Kozłowskiej, koordynatorowi Programu ze strony firmy Boeing za uczestnictwo w uroczystości i współtworzenie naszego projektu.
Projekt realizowany jest w ramach programu Boeing Global Corporate Citizenship i
wpisuje się w szereg globalnych działań podejmowanych przez firmę Boeing, które
wspierają lokalne społeczności na całym świecie. W  2008 roku Boeing Central and
Eastern Europe otrzymał nagrodę od Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham)
dla najaktywniej działającej firmy amerykańskiej w naszym kraju w kategorii
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.
„Ogród – ostoja zwierząt” jest jednym z pierwszych miejskich ogrodów w Polsce projektowanych z myślą o zachowaniu i zwiększaniu bioróżnorodności. Tworząc tego typu, innowacyjny ogród Fundacja Nasza Ziemia pragnie zainspirować ludzi do organizowania przestrzeni na zasadach zrównoważonego rozwoju. „Ogród – ostoja zwierząt” stanie się przykładem dobrej praktyki nie tylko dla innych placówek oświatowych, ale i dla każdej osoby czy też instytucji, która chciałaby  gospodarować przestrzenią w sposób przyjazny dla środowiska przyrodniczego. Pamiętajmy, że to właśnie my – ludzie mamy obecnie największy wpływ na to jakie gatunki znajdują się w naszym najbliższym otoczeniu, które z nich zginą, a które pozostaną. Dzisiaj przetrwanie innych gatunków zależy od naszej wiedzy, świadomości i przede wszystkim naszych decyzji.