Strona główna

Przyszłość, jakiej chcemy

 

Przyszłość, jakiej chcemy

Zobowiązanie do kontynuacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju to główny wynik tegorocznego Szczytu Ziemi Rio+20. Zapraszamy do zapoznania się z treścią deklaracji końcowej konferencji w Rio de Janeiro.

Konferencja Narodów Zjednoczonych nt. Zrównoważonego Rozwoju Rio+20 odbyła się w czerwcu br., 20 lat po zorganizowanym w 1992 r. w Rio de Janeiro Szczycie Ziemi. To właśnie podczas tego szczytu ustalono, w obowiązującej do tej pory formie, ideę i zasady zrównoważonego rozwoju.

Najważniejszym osiągnięciem Szczytu z 1992 r. było uzgodnienie: Deklaracji "Środowisko i Rozwój" oraz zbioru zaleceń ekonomicznych, społecznych i środowiskowych zawartych w dokumencie programowym Agenda 21.

Od czasu Szczytu w 1992 r. świat stanął wobec nowych wielkich wyzwań, takich jak nasilenie niekorzystnych zjawisk klimatycznych czy globalny kryzys gospodarczy. Celem tegorocznego, jubileuszowego Szczytu Rio+20 było m.in. odnowienie politycznych zobowiązań w obszarze zrównoważonego rozwoju i ustosunkowanie się do nowych wyzwań, jakie stoją dziś przed światem.

Przyjęty dokument końcowy Konferencji Rio+20 określa zobowiązania państw dotyczące dalszej realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu "Przyszłość, jakiej chcemy".

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Więcej informacji na temat zmian klimatu i zielonej energii na www.klimatdlaziemi.pl. Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.