Strona główna

Poszukiwanie tropów zwierząt

TROPY ZWIERZĄT
 
Obserwowanie zwierząt to zajecie czasochłonne i wymagające dużo cierpliwości. Aktywność wielu gatunków zwierząt przypada na godziny wieczorne i nocne. Zwierzęta boją się ludzi, często ukrywają się lub uciekają czując ich obecność. Pozostawiają po sobie jednak wiele tropów, mówiących o występowaniu zwierząt na danym terenie.
 
TROPY- to odbicia kończyn zwierząt pozostawionych na piasku, błocie i śniegu, a także na innych podłożach.
 
Zima to znakomity czas na poszukiwanie tropów zwierzą Odbicia kończyn na świeżym  śniegu są bardzo czytelne. Na podstawie odnalezionych tropów często możemy zidentyfikować gatunek zwierzęcia. 
 
Zachęcamy do poszukiwania tropów zwierząt podczas zimowych spacerów oraz próby ich identyfikacji.  Jeżeli chcą państwo podzielić się swoimi obserwacjami z innymi, proszę przesyłać dokumentację fotograficzna na adres: ewa.pelnia-iwanicka@naszaziemia.pl. Zdjęcia zostaną umieszczone na stronie „Ogród-ostoja zwierząt”.