Strona główna

We Wrocławiu będzie więcej zieleni. To zasługa mieszkańców.

Czasy dla zieleni w miastach niestety nie są łatwe. Kurczą się tereny zielone, częściej widzi się wycinki drzew niż nowe nasadzenia, zieleń ograniczona została do sezonowo wystawianych niewielkich gazonów.
 
Tak było i we Wrocławiu. W ciągu ostatnich trzech lat wycięto tam 30 tysięcy drzew. W zamian za to sadzono lasyna przedmieściach, od lat 90-tych nie powstały żadne parki. Jeszcze na początku tego roku władze nie miały żadnego planu zakładania nowych terenów zielonych. Takie działania wzbudziły sprzeciw mieszkańców, którzy założyli stowarzyszenie miastoDrzew przyglądające się dokładnie wycinkom i walczące o nowe nasadzenia.
 
Mieszkańcom udało się dzięki budżetowi partycypacyjnemu stworzyć projekty trzech nowych parków. Pod wpływem ich działań Urząd Miasta opracował projekt rozwoju terenów zielonych na najbliższe cztery lata. W jego ramach w mieście zasadzonych zostanie 30 tysięcy drzew, powstaną nowe parki, w tym parki leśne z polanami oraz 10 ha nowego lasu rocznie. 
 
Drzewa sadzone będą również wzdłuż ulic - na długości ok. 500 m. Na nasadzenia przeznaczono ok. 5 mln złotych, ale projekt będzie jeszcze doprecyzowany.
 
 
Ogród japoński w Parku Szczytnickim we Wrocławiu,  fot. Wikipedia.org, J.Iawik