Strona główna

Europejskie Dni Ptaków - spacery ornitologiczne i liczenie ptaków

 Liczenie ptaków, spacery i wycieczki ornitologiczne - to atrakcje najbliższych Europejskich Dni Ptaków, przypadających na pierwszy weekend października. Do udziału w tych akcjach zachęca Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP).

"Celem Europejskich Dni Ptaków jest pokazanie piękna migracji ptaków oraz potrzeb ptaków migrujących na całym szlaku ich wędrówek przez Europę, basen Morza Śródziemnego oraz Afrykę" - podkreśla Katarzyna Groblewska z OTOP w materiale przesłanym PAP.
 
Europejskie Dni Ptaków organizowane są w 37 krajach Europy i Azji Centralnej. Przy okazji ornitolodzy zwracają uwagę społeczeństw na problemy związane z ochroną migrujących ptaków. Obecnie często zagrażają im zmiany w użytkowaniu gruntów, a także zmiany klimatyczne na terenach lęgowych i w miejscach zimowania. Aby ptaki przetrwały, muszą mieć odpowiednie obszary lęgowe, bezpieczne miejsca wypoczynku w czasie przelotów i dobre siedliska na terenach zimowania.
 
Jak co roku w pierwszy weekend października wolontariusze zapraszają wszystkich chętnych na wycieczki ornitologiczne, podczas których przybliżają tajemnice jesiennej wędrówki ptaków przez nasz kontynent, lecących z terenów lęgowych na zimowiska. Spacery zaplanowano na 4 i 5 października w całej Polsce. Ich listę można znaleźć na stronie: www.otop.org.pl
 
OTOP zachęca też do liczenia ptaków, które można prowadzić indywidualnie, w gronie znajomych lub podczas wycieczki ornitologicznej z wolontariuszem. Swoje obserwacje uczestnicy rejestrują na specjalnych formularzach i przekazują krajowym koordynatorom z OTOP. W niedzielę dane zostaną przekazane do europejskiego centrum koordynacyjnego na Słowacji.
 
Na podstawie informacji zebranych we wszystkich państw uczestniczących w akcji powstanie lista najczęściej spotykanych jesienią gatunków ptaków.
 
Europejskie Dni Ptaków organizowane są od 1993 r. przez BirdLife International - światową federację towarzystw ochrony ptaków.
 
Źródło: naukawpolsce.pap.pl, zdjęcie: Marta Szczypek