Strona główna

Czynna ochrona przyrody - reintrodukcja cietrzewi

Dwadzieścia młodych cietrzewi od miesiąca uczy się życia na wolności. Ich domem stał się nieczynny poligon Muszaki. To już trzeci rok, realizowanego przez jedwabieńskich leśników, projektu ratowania tego zagrożonego gatunku.

 
W tym roku wśród młodych cietrzewi jest osiem kur i dwanaście kogutów. Młode ptaki przyszły na świat w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, ale w ich żyłach płynie krew koguta z poligonu Muszaki, praojca wszystkich wsiedlanych w Nadleśnictwie Jedwabno młodych.
 
„Urodzony by być wolnym”, tak w skrócie można opisać metodę opracowaną przez 
dr. Andrzeja Krzywińskiego z Kadzidłowa, według której w Nadleśnictwie Jedwabno kuraki są przywracane naturze. Polega ona na wychowie piskląt -  od momentu wyklucia - w ich naturalnym środowisku.
 
Od początku pozostają one na wolności pod opieką matki, tak jak ma to miejsce w przyrodzie. Kury mieszkają w dużych, przenośnych wolierach, a ich młode mogą się swobodnie poruszać na zewnątrz. Młode ptaki pozostają w pobliżu matek do połowy listopada, wtedy to więź z matkami rozluźnia się. Młode przygotowane do samodzielnego życia na wolności ostatecznie opuszczają miejsce wsiedlenia.
 
Przez kilka miesięcy, kiedy ptaki przebywają w pobliżu wolier, uczą się prawidłowych zachowań. Natomiast leśnicy zapewniają młodym kurakom całodobową opiekę. Tak jak w poprzednich latach młode trzeba dokarmiać, strzec przed drapieżnikami oraz prowadzić monitoring. 
Zabezpieczenie przed drapieżnikami to najważniejsze, ale i najtrudniejsze zadanie podczas wsiedlania. Kiedy ptaki zaczynają opuszczać bezpieczny teren obozu, stają się potencjalnym łupem dla wielu drapieżników, w tym najniebezpieczniejszego z nich - jastrzębia gołębiarza.
 
Z prowadzonych badań wiadomo, że przeżycie pierwszej jesieni i zimy jest dla młodych ptaków kluczowe. Żeby im to ułatwić Nadleśnictwo Jedwabno, za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, odławia i translokuje gołębiarze, 
a wraz z kołami łowieckimi redukuje populacje lisa i jenota na terenie poligonu.
 
Do dzisiaj Nadleśnictwo Jedwabno wsiedliło 36 osobników cietrzewia, którego populacja na poligonie Muszaki do niedawna była drugą co wielkości w północno-wschodniej Polsce. Dzięki takim staraniom jest nadzieja na uniknięcie wyginięcia tego rzadkiego gatunku ptaków, nazywanego „perłą polskich bagien”.
 
Źródło: lasy.gov.pl