Strona główna

Nabór placówek do trzeciej edycji programu edukacji ekologicznej „Ogród – ostoja zwierząt”

Fundacja Nasza Ziemia oraz firma Boeing zapraszają wszystkie chętne szkoły podstawowe i gimnazja do wzięcia udziału w trzeciej edycji Programu Edukacji na rzecz Rozwoju Zrównoważonego „Ogród – ostoja zwierząt”.

Aby wziąć udział w Programie należy zarejestrować szkołę na stronie internetowej www.ogrodostojazwierzat.pl w zakładce „Zgłoszenie do Programu” i zaakceptować Regulamin.

W ramach projektu gwarantujemy wszystkim uczestnikom pakiety edukacyjne, w skład których wchodzą: książki z konspektami lekcji na temat ochrony środowiska i przyrody dla nauczycieli; teczki programowe dla 20-stu uczniów ze szkoły; płytki CD z materiałami dydatktycznymi oraz saszetki z nasionami polskich kwiatów, które posłużyć mają do tworzenia przyszkolnych ogródków kwietnych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie Programu, prosimy o kontakt z koordynatorem, Panią Justyna Niewolewską. Adres: justyna[at]naszaziemia.pl