Strona główna

Czynna ochrona przyrody - odtworzenie dąbrowy świetlistej

Leśnicy ze Strzałowa kontynuują rozpoczęty w 2013 roku eksperymentalny projekt odtworzenie świetlistej dąbrowy. Dlatego w lesie znów pojawiły się… koniki polskie.

Zdegradowana dąbrowa świetlista, fot Marta Szczypek (FNZ)

 
Świetlista dąbrowa to unikatowe w skali europejskiej siedlisko przyrodnicze chronione obecnie w ramach unijnej Dyrektywy Siedliskowej. Siedlisko to, na skutek zaniechania wypasu zwierząt gospodarskich w lasach, jest obecnie zagrożone wymarciem. Dlatego też Nadleśnictwo Strzałowo w roku 2013 rozpoczęło projekt  odtworzenia świetlistej dąbrowy między innymi przy użyciu koników polskich.
 
W ramach tego projektu na terenie nadleśnictwa rozpoczęto spasanie runa leśnego w odtwarzanej świetlistej dąbrowie z pomocą 12 koników polskich z Gospodarstwa Agroturystycznego "Majdan". Koniki wypasane są w jednohektarowych kwaterach ogrodzonych podwójnym elektrycznym pastuchem. Ma to zabezpieczyć koniki przed ewentualnymi atakami wilków, które pojawiają się w okolicy (miesiąc wcześniej zagryzły i zjadły prawdopodobnie chorego byka jelenia). Dwóm konikom przyczepiono do kantarów (czyli uzd) małe dzwoneczki. Według doświadczonych myśliwych dźwięk dzwonka odstrasza wilki.
 
W tym roku powierzchnia objęta wypasem wynosi już 4,5 ha, w ubiegłym roku koniki pasły się na 1 ha.
 
Oprócz zabiegu spasania runa, na terenie objętym projektem usunięto w tym roku podszyt leszczynowy oraz nalot i podrost grabowy. Ponadto ogrodzono odnowienia naturalne dębu. Placówki lokalizowano tak, żeby znalazło się w nich jak najwięcej pochodzących z naturalnego odnowienia sadzonek dębu, a także jarzębin,  jabłoni płonek, dzikich gruszy, wierzb iw, osik oraz trzmielin, głogów i innych krzewów. Warto podkreślić, że gatunki te pojawiły się licznie po osunięciu zwartych łanów leszczyny i podrostu grabowego.
 
Źródło tekstu: lasy.gov.pl