Strona główna

Atlas płazów i gadów Polski

Zapraszamy do korzystania z utworzonego kilka lat temu przez Instytut Ochrony Przyrody PAN Atlasu płazów i gadów Polski.

Atlas dostępny jest online, z wygodnymi mapkami występowania poszczególnych gatunków, opartymi na mechanizmie maps google.

Baza daych obejmuje także gatunki obce inwazyjne takie jak żółw czerwonolicy, gatunki nowe w herpetofaunie kaju (zaskroniec rybołów) i dyskusyjne (jaszczurka zielona).

Znajdziemy tu stwierdzenia danych gatunków z podziałem na trzy okresy: dane sprzed 1970 roku, dane z lat 1971-2000 i dane zebrane po 2000 roku.

Polecamy :)  http://www.iop.krakow.pl/PlazyGady/