Strona główna

Konkurs na najpiękniejszy obiekt zielony w Warszawie

Tylko do 1 lipca trwają zgłoszenia w ramach XXXI edycji konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”. Do udziału w konkursie Organizatorzy, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oraz Miasto Stołeczne Warszawy, zapraszają wszystkich miłośników zieleni miejskiej. A już 28 czerwca 2014 r. odbędzie się drugie spotkanie z cyklu Centrum Porad, tym razem na dachu BUW porozmawiamy o tym „Jak zazielenić przestrzeń przed blokiem i domem?”.

Jak się zgłosić?
W tym roku po raz pierwszy uruchomiono specjalny formularz internetowy, który pozwala wysłać swoje zgłoszenie na konkurs „Warszawa w kwiatach i zieleni” bez wychodzenia z domu. Wyjątkowo prosty formularz znajduje się na stronie www.warszawawkwiatach.pl obok szczegółowych informacji, dotyczących pozostałych, „klasycznych” form nadsyłania zgłoszeń – za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy (Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa).

Co się wydarzy?
W sobotę 28 czerwca godzinie 13:00 w ogrodzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie po raz kolejny widzimy się na wydarzeniu z cyklu Centrum Porad. Tym razem tematem jest zieleń przed blokiem i domem. W formule speed dating, przysiadając się do stolików będzie można zadać własne, frapujące pytania i otrzymać wyczerpujące odpowiedzi. Czas przy jednym stoliku to dziesięć minut, potem zmiana i tak przez godzinę. Spotkać będzie można ekspertów, laureatów Nagrody Specjalnej zeszłorocznej jubileuszowej XXX edycji konkursu, m.in. Panią Aldonę: https://www.youtube.com/watch?v=wRBYWhDFKlg, praktyków  ogrodnictwa w mieście z ogródwcentrum.pl oraz gościa specjalnego Panią Barbarę Siedlicką, która jest głównym specjalistą opiekującym się ogrodem Biblioteki Uniwersyteteckiej w Warszawie.

Kolejne planowane wydarzenia:
5 lipca |  Centrum Porad #3 – „Co zrobić w zieleni?” – gry i zabawy
Otwarty Jazdów, PAŃSTWOMIASTO  na Trawie | ul. Jazdów 3/12, Warszawa

19 lipca | Centrum Porad #4 – „Jak zazielenić miasto?” Spotkanie połączone z ogłoszeniem wyników XXXI edycji Konkursu “Warszawa w kwiatach i zieleni”.
| Zielony Jazdów | ul. Jazdów 2, Warszawa

25 lipca | Centrum Porad #5 – „Jak zrobić wspólnie zieloną przestrzeń?” Spotkanie połączone z imprezą Warszawa w kwiatach. Do białego rana zagrają Horse Fashion.
| Plażowa | Plaża przy Moście Poniatowskiego od strony praskiej

27 lipca | Centrum Porad #6 – na spacerze „Jaki to kwiat, jaki owoc?”
| Ogród Botaniczny PAN | ul. Prawdziwka 2, Warszawa

8 (piątek), 9 (sobota), 10 (niedziela) sierpnia | Spacery RośnijWAW –  spacery ze specjalnie przygotowaną mapą szlakiem nagrodzonych obiektów w ramach XXXI edycji Konkursu “Warszawa w kwiatach i zieleni”.

14 września | Zakończenie konkursu – Gala rozdania nagród, panele dyskusyjne poświęcone zielonym inicjatywom oraz artystycznym projektom, które mówią o zieleni, dancing międzypokoleniowy, projekcja 9 filmów laureatów XXXI edycji Konkursu,  wystawa fotografii laureatów na płocie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego
| Zielony Jazdów | ul. Jazdów 2, Warszawa

Nagrody wręczone zostaną w kategoriach: 1. Balkony, loggia i okna, 2. Ogródki przydomowe, 3. Budynki i tereny użyteczności publicznej, 4. Osiedla mieszkaniowe, 5. Inne formy zieleni miejskiej.

W ramach XXXI edycji konkursu Warszawa w kwiatach i zieleni zostanie także przyznana nagroda specjalna im. Stefana Starzyńskiego za „ukwiecenie obiektu w barwach Warszawy” (żółta i czerwona), oraz nagroda dodatkowa SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA za „nowoczesne myślenie o swoim otoczeniu”.

Partnerami konkursu są: 
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Zielony Jazdów przy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Ogród Botaniczny PAN w Powsinie, Otwarty Jazdów, PAŃSTWOMIASTO na Trawie, Plażowa


ORGANIZATORZY:
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy - gromadzi ludzi, którzy pragną poznać przeszłość Warszawy, zrozumieć proces jej przekształcania w teraźniejszości i zapoznać się z wizją Warszawy przyszłości - powiedział prof. Stanisław Lorentz założyciel i długoletni prezes TPW. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy tworzone jest przez społecznie aktywnych mieszkańców Warszawy, którym bliska jest pamięć o mieście i  jego rozwój. Swoje oddziały ma prawie w każdej dzielnicy Warszawy, organizuje wiele wydarzeń, wydaje publikacje, organizuje spotkania i dyskusje. TPW to wieloletni organizator konkursu Warszawa w kwiatach i zieleni.

Miasto  Stołeczne Warszawa - konkurs był od zawsze związany z osobą prezydenta m.st. Warszawy. Jego inicjatorem i wielkim orędownikiem był Stefan Starzyński. Współcześnie we wszystkich kategoriach konkursowych przyznawane są Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy wręczane osobiście przez Hannę Gronkiewicz-Waltz. Organizacja konkursu „Warszawa w Kwiatach i Zieleni” wpisuje się w działania m.st. Warszawy na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia partycypacji społecznej.

KOORDYNATOR:
RośnijWAW - społeczna inicjatywa mająca na celu stworzenie zielonej mapy Warszawy. Narodziła się przy współpracy z organizacją Inicjatyw Twórczych “ę” (w ramach Programu Laboratorium Animatornii) w głowach Michaliny Musielak, Hanny Ferenc Hilsden oraz Joanny Pruchnickiej. Swoją działalność RośnijWAW opiera na wspólnych spacerach i mapowaniu użytkowego potencjału zielonych przestrzeni. Wychodząc poza oficjalne definicje terenów zielonych, stara się uwzględniać każde miejsce, które w jakiś sposób można zagospodarować, w którym można usiąść, gdzie jest trawa, ławeczka, kilka drzew.

PATRONI MEDIALNI: Gazeta Wyborcza, Magazyn „Co Jest Grane”, Magazyn „Activist”, Natemat.pl, Magazyn „Stolica”, TOK FM,Telewizja interaktywna Ekonews: www.ekonews.com.pl , Portal ogrodniczy Świat Kwiatów: www.swiatkwiatow.pl , Portal Ekologia.pl: www.ekologia.pl , Portal kampanie społeczne: www.kampaniespoleczne.pl, Zwykłe Życie, Działkowiec

Źródło: tekst i zdjęcie Redakcja EkoNews, http://www.ekonews.com.pl/