Strona główna

Czyszczenie budek na wiosnę - bardzo ważna czynność

 Jeśli mamy w swoim ogrodzie budki lęgowe, należy pamiętać o ich czyszczeniu. Po każdym sezonie lęgowym w zasiedlonej budce zostaje gniazdo, a z nim również pasożyty, które mogą być groźne dla piskląt. Dlatego w trosce o zdrowie ptaków w naszym ogrodzie, budki należy czyścić wyrzucając z nich cały materiał z poprzedniego roku.

 
Oczywiście trzeba to robić z głową, szczególnie jeśli chodzi o termin. Najlepiej takie porządki robić pod koniec zimy, albo późną jesienią, kiedy mamy absolutną pewność, że nikt już w budce nie mieszka.
 
A tak budki pod swoją opieką czyściły dzieci z Klubu Naszej Ziemi w Szkole Podstawowej w Hejdyku. A oto ich relacja:
 

Akcja czyszczenia budek lęgowych   w SP Hejdyk

Szkoła Podstawowa w Hejdyku zgłosiła udział do II edycji ogólnopolskiego programu aktywnej edukacji ekologicznej ,,Nasza szkoła chroni ptaki” pilotażowanego przez Fundację Ochrony Głuszca w Warszawie. Otrzymanie tytułu laureata I  edycji w ubiegłym roku jeszcze  bardziej zmotywowało nas do kontynuowania tego programu. Jego bohaterami są  ptaki dziuplaki i półdziuplaki zasiedlające  typowe środowiska leśne, polne, wodne, zurbanizowane W ramach programu mamy rozwieszone budki lęgowe w lesie , które objęte są obserwacją.

Rozpoczęliśmy  działania praktyczne w terenie. W poniedziałek wyposażeni w odpowiedni sprzęt, przede wszystkim drabiny ruszyliśmy po zajęciach lekcyjnych do naszej małej ostoi przyrody. Praca została poprzedzona pogadanką Pana leśniczego , a zarazem myśliwego  Arkadiusza Ptaka z Leśnictwa Leśny Fort w Turośli na temat cel takiej akcji i zasad jej  przebiegu .Następnie zabraliśmy się do czyszczenia budek lęgowych. Zdjęliśmy zniszczone i zawiśliśmy  nowe( 6 szt).Z zaciekawieniem obserwowaliśmy to co zastaliśmy w budkach Były to różne rodzaje gniazd lub noclegownie ptaków. Wszystkie budki były zasiedlone. Każda z nich została przez ptaki zauważona i wykorzystana. Taki widok utwierdza nas w przekonaniu o celowości takiej akcji. Uczestniczyło w niej 13 uczniów,  4 nauczycieli: Józef Knyżewski, Ewa Stachelek oraz Katarzyna Wałuszko i Małgorzata Ruszczyk organizatorki wyprawy, a zarazem koordynatorki programu ,,Nasza szkoła chroni ptaki” . Jesteśmy bardzo dumni ,że już przygotowaliśmy budki ptakom do sezonu lęgowego. Czekamy teraz na wyniki zasiedleń w bieżącym roku. Dziękujemy Panu leśniczemu za pomoc  w przeprowadzeniu takich  prac oraz rodzicom , którzy przyjechali po uczniów po zajęciach w terenie.

      Małgorzata Ruszczyk-  szkolny koordynator programu
,,Nasza Szkoła chroni ptaki”

IMG1668

IMG1630

IMG1640

IMG1646

IMG1657

IMG1659

IMG1703

IMG1680

IMG1701

IMG1716

IMG1684