Strona główna

Wrony dorównują inteligencją 7-letnim dzieciom

 Wrony z Nowej Kaledonii wiedzą, jak wykorzystać zasadę wyporności, by otrzymać nagrodę, co odpowiada sposobowi rozumowania 7 letniego dziecka – wynika z badań opublikowanych na łamach czasopisma „PLOS ONE”

 
Rozumienie związków przyczynowo skutkowych, to domena ludzi. Czy na pewno? Naukowcy od wielu lat badają zakres w jakim zwierzęta inne niż ludzie, są w stanie zrozumieć zasadę funkcjonowania zasady „akcji i reakcji”. 
 
Idąc tym tropem Sarah Jelbert z University of Auckland wraz z kolegami postanowiła sprawdzić poziom intelektualny sześciu wron brodatych. 
 
Wykorzystując do tego bajkę Ezzopa „Wrona i dzban” poddała zwierzęta kilku próbom, w którym dzban został zastąpiony przezroczystą tubą z wodą i kawałkiem mięsa unoszącym się na powierzchni cieczy. 
 
W pierwszej próbie ptaki miały do wyboru dwa naczynia – jedno do połowy wypełnione wodą, a drugie piaskiem. Wrony szybko orientowały się, że wrzucanie kamyków do pojemnika z piaskiem nie ma sensu i nie gwarantuje zdobycia pokarmu. Idąc tym tropem zwierzęta zaczynały wrzucać kamienie do pojemnika z wodą, której poziom – dzięki zjawisku wyporności – systematycznie się podnosił, umożliwiając im wydobycie smakołyku. 
 
W kolejnym zadaniu było tylko jedno naczynie z wodą i pokarmem, ale dwa rodzaje „obciążników. Wrony musiały wybierać między lekkim styropianem, a kamieniami. I co się okazało? Aż w 90 proc. przypadków wrony wrzucały do naczynia z wodą ciężkie kamienie, które szybko podnosiły poziom wody. Co ciekawe ptaki szybko uczyły się na swoich błędach, wyciągając z nich konstruktywne wnioski. 
 
Jakie konkluzje płynął z tych doświadczeń? Takie, iż wrony są w stanie zrozumieć ciąg przyczynowo-skutkowy. Potrafią rozróżniać kształty i ciężar przedmiotów, a potem je odpowiednio wykorzystać. Co ciekawe, w podobny sposób rozumują 7-letnie dzieci.
 
O tym, że ptaki krukowate są inteligentne, wiadomo od dawna. W licznych doświadczeniach udowodniono, że wiele krukowatych potrafi twórczo rozwiązywać problemy, jakie przed nimi stają. Kruki mogą m. in. wykorzystywać narzędzia do zdobywania pokarmu, a zdolności tej poprzez podpatrywanie uczą się wzajemnie od siebie. Co więcej, potrafią nie tylko wykorzystywać narzędzia, ale też je wykonać. 
 
Źródło: ekologia.pl