Strona główna

Łąka kwietna w Szkole Podstawowej w Strzyżewie

W październiku 2013r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. F.Chopina w Strzyżewie  przystąpili do programu „Ogród ostoją zwierząt”. Program bardzo nas zainteresował, mimo, iż uczniowie naszej wiejskiej szkółki żyją z przyrodą za pan brat. Wszyscy od razu zgodzili się współpracować i pomagać w pracach ogrodowych.

Pierwszym etapem było wybranie miejsca na ogród, a mieliśmy ich kilka. Nauczycielka przyrody Karolina Turska z uczniami klas IV-V-VI wybrali teren za szkolną salą gimnastyczną. Przy małym leśnym zagajniku na terenie szkoły. Mamy zamiar stworzyć tam miejsce do prowadzenia zajęć lekcyjnych na łonie natury, zakładamy stworzenie łąki kwietnej, rozmieścimy budki lęgowe, karmiki dla zwierząt, hotel dla owadów oraz umieścimy pienki, ławki abyśmy mogli uczestniczyć w zajęciach poza klasą lekcyjną. Nasz ogród będzie powstawał cyklicznie i tworzył się przez kilka lat. Zakładamy o wiele więcej działań, nasze założenia realizujemy drobnymi krokami. Pozyskujemy chętnych rodziców i częściowo małych sponsorów.
 
Jesienne prace w ogródku
1. Bardzo ucieszyło nas nadesłanie pomocy dydaktycznych,  teczek dla dzieci, nasion kwiatów łąkowych oraz materiałów dla nauczyciela. To zachęciło nas do działania, stworzyliśmy plan działań i prace ruszyły z końcem listopada.
 
 
 
2. Stworzenie Łąki Kwietnej. Wybrany teren okazał się dość trudny, ponieważ to obszar ,gdzie znalazły się w ziemi cegły, pustaki, betonowe płyty, kamienie, czyli pozostałości bo budowie szkoły oraz popiół z pieców. Wszystko na niewielkiej głębokości dwóch łopat utrudniło nam prace i wydłużyło, gdyż skupiliśmy się na jego oczyszczeniu. Uczniowie starali się i w pocie czoła pracowali dzielnie przez 4 dni listopada.
 
 
3. Kolejnym działaniem było pozyskanie naturalnego nawozu –obornika, aby nawieźć tą jałową ziemię i  w dalszym ciągu trwało kopanie ogródka i oczyszczanie. 
 
 
Wiosenne prace na ogródku. 
W lutym  2014 wznowiliśmy prace nad naszym ogrodem. Słoneczko intensywnie grzało, więc pracowało nam się wspaniale. 
 
1. Początkowo trwały prace nad równaniem terenu grabieniem i nadal oczyszczaniem z kawałków styropianu, foli, większych kamieni. Zakupiliśmy pierwsze worki z ziemią kwiatowa. Pomogli nam nawet młodsi, czyli klasa 1-3 z wychowawczyniami,  
 
 
 
2. W marcu zakupiliśmy kolejne worki z ziemią kwiatową oraz obrzeże, aby choć częściowo odgrodzić miejsce powstawania łąki. Chcieliśmy jak najszybciej wysiać nasiona kwiatów abyśmy mogli obserwować ich wzrost. Reszta prac w ogrodzie trwa nadal. Dzieci przyniosły sadzonki i cebulki kwiatów ogrodowych, dla których również znalazło się miejsce.