Strona główna

Jak wyglądają młode drzewa?

 Wiosenne spacery do lasu lub parku są doskonałą okazją, aby przyjrzeć się, jak wyglądają drzewa w pierwszych tygodniach swojego życia.

 
Pośród budzących się do życia roślin runa są setki siewek drzew, ale mało kto zdaje sobie sprawę z ich obecności. Rozwijające się z nasion siewki często są niepodobne do dorosłych drzew, i to nie tylko ze względu na wielkość. W pierwszym okresie po wykiełkowaniu widoczne są tylko liścienie, czyli liście zarodkowe. Powstają one już na etapie tworzenia zarodka wewnątrz nasiona. Gdy nasienie wykiełkuje i zostaną zużyte zgromadzone w nim substancje zapasowe, liścienie odżywiają młodą roślinę, prowadząc fotosyntezę. Liścienie zwykle mają całkowicie inny kształt niż liście dorosłej rośliny. U siewek niektórych gatunków drzew liścienie są prawie niewidoczne, np. u dębów pozostają wewnątrz okrywy nasiennej na powierzchni gleby.
 
W kolejnym etapie rozwoju siewki na jej wierzchołku zaczynają wyrastać liście juwenilne, czyli młodociane. One także często różnią się kształtem od liści dojrzałego drzewa, np. jesion wyniosły ma liście złożone z 7-15 listków, a liście juwenilne są pojedyncze. Z tych względów rozpoznanie siewek drzew nie jest proste i łatwo uznać je za jakieś mało znane rośliny zielne. Gdy rozwiną się liście, liścienie zasychają i odpadają. Kolejne wyrastające liście mają już kształt zbliżony do kształtu liści definitywnych, czyli tych które spotykamy u dojrzałych drzew. 
 
 
Siewka buka zwyczajnego z nerkowatymi liścieniami o lekko pomarszczonym brzegu.
 
 Siewka grabu zwyczajnego z liścieniami okrągławymi, wyciętymi na wierzchołku.
 
Wierzchołek liścieni na siewce klonu jawora jest zaostrzony. Liście juwenilne mają bardzo wydłużony wierzchołek. 
 
 
Siewka klonu pospolitego ma wydłużone liścienie o zaokrąglonym wierzchołku. Liście juwenilne są ostro zakończone i mają 2 ząbki. 
 
Siewka lipy szerokolistnej ma liścienie klapowane.
 
Tekst i zdjęcia: Tomasz Jerczyński