Strona główna

W Warszawie odbyło się szkolenie dla nauczycieli "Szkolny Ogród ostoją zwierząt"

    W ramach drugiej edycji Programu „Ogród – ostoja zwierząt” 9-tego lutego 2011r. w Urzędzie Dzielnicy Targówek odbyło się szkolenie dla nauczycieli i wychowawców z Warszawy i okolic. Gości powitała Pani Anna Sałata, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek oraz Pani Beata Bernadzka – Kłos, Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek.
    Pierwsza część spotkania poświęcona była idei tworzenia ogrodów przyjaznych dzikim zwierzętom. W trakcie wykładu merytorycznego Justyna Niewolewska – koordynator projektu zaprezentowała bezpośrednie przyczyny obserwowanego spadku bioróżnorodności, argumenty przemawiające za tym dlaczego warto tworzyć dodatkową przestrzeń dla ptaków owadów i drobnych ssaków, oraz w jaki sposób tworzyć ogrody i dbać o zieleń miejską w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Przerwa kawowa, która umiliła spotkanie, służyła wymianie doświadczeń między nauczycielami z różnych dzielnic Warszawy, angażującymi się w dodatkowe działania na rzecz ochrony środowiska. W drugiej części szkolenia prelegentka przedstawiła cele i główne założenia Programu „Ogród – ostoja zwierząt” oraz zapoznała uczestników z zasadami przystąpienia do tego projektu. Następnie podczas panelu dyskusyjnego udzielone zostały szczegółowe odpowiedzi na pytania nauczycieli. Przeprowadzony podczas szkolenia nabór placówek do drugiej edycji Programu zakończył się rozdaniem wszystkim uczestnikom materiałów edukacyjnych: teczek programowych dla uczniów i nauczycieli; płytek CD z materiałami dydatktycznymi; ulotek informujących o tym jak stworzyć ogród przyjazny zwierzętom oraz saszetek z nasionami polskich kwiatów.
  Bardzo dziękujemy Urzędowi Dzielnicy Targówek za udostępnienie miejsca na przeprowadzenie szkolenia oraz pomoc w jego orgaznizacji. Dziękujemy również serdecznie wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny udział w dyskusji. Mamy nadzieję, że nasz Program wspomoże Państwa w dotychczasowych działaniach na rzecz ochrony przyrody i będzie jednocześnie wspaniałą przygodą zarówno dla Państwa jak i uczniów.
 
Nabór szkół podstawowych i gimnazjów do naszego Programu nadal trwa!
Chętne placówki prosimy o kontakt z koordynatorem projektu, Panią Justyna Niewolewską:
tel. 22 622 81 18