Strona główna

3 marca Światowym Dniem Dzikiej Przyrody

 

Dziś po raz pierwszy obchodzimy Światowy Dzień Dzikiej Przyrody. Data ta nie jest przypadkowa – tego dnia w 1973 roku przyjęto tekst Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 grudnia 2013 roku, w celu uczczenia światowego bogactwa dzikiej fauny i flory. Wydarzenie ma przyczynić się do podnoszenia świadomości na temat wartości dzikiej przyrody oraz zagrożeń powodowanych m.in. przez nielegalny handel jej okazami oraz wskazać kluczową rolę Konwencji Waszyngtońskiej CITES.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na oficjalnej stronie Światowego Dnia Dzikiej Przyrody, pod adresem:www.wildlifeday.org.

 

Źródło: mos.gov.pl