Strona główna

W lasach coraz więcej ptaków

 W polskich lasach żyje coraz więcej ptaków. Wg autorów raportu, o którym poniżej, liczebność gatunków leśnych wzrosła w ciągu ostatnich 14 lat o 25 proc. To dowód na to, że przyjęty w Polsce model gospodarki leśnej udanie łączy różne funkcje lasu - od gospodarczej, poprzez społeczną aż do ekologicznej.

Powszechnie uważa się, że ptaki są bardzo dobrymi gatunkami wskaźnikowymi jakości  środowiska życia człowieka. Zmiany ilościowe i jakościowy w populacjach ptaków  w skali regionalnej, krajowej, kontynentalnej oraz globalnej  wskazują, czy jakość środowiska  poprawia się, jest stabilna lub ulega pogorszeniu. Rejestracja tych zmian możliwa jest dzięki prowadzeniu systematycznego monitoringu  ptaków na wybranych powierzchniach próbnych.

Pierwszym krajem na świecie, który podjął w 1966 roku tą formę monitorowania jakości środowiska życia człowieka i stanu środowiska przyrodniczego jest Wielka Brytania. W Polsce Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) prowadzony wg europejskich standardów  funkcjonuje od  2000 roku. Jego cel to określenie  zmian liczebności  dla ponad 100 gatunków pospolitych ptaków lęgowych Polski.

W MPPL-u aktywny udział biorą również leśnicy z warmińsko mazurskiego regionu ornitologicznego. Na 29 uczestników w regionie aż 9 z nich, czyli prawie 1/3  to pracownicy Lasów Państwowych.  Obszar tego regionu pokrywa się w około 80 proc. z granicami RDLP Olsztyn.

Na koniec każdego roku ukazuje się raport, wydany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, podsumowujący wyniki opisywanego wyżej MPPL. Wynika zeń, że wskaźnik liczebności pospolitych ptaków leśnych od 14 lat wykazuje ciągłą tendencje wzrostową. Wg autorów raportu liczebność gatunków leśnych wzrosła w tym okresie przeciętnie o 25 proc.

Z kolei wg Monitoringu Ptaków Mokradłowych (MPM) wskaźnik zmian liczebności w okresie 2007 - 2013 wykazuje spadek o 10 proc. gatunków wodno-błotnych. Znacznie gorzej wygląda sytuacja w przypadku ptaków krajobrazu rolniczego. W tym środowisku liczebność ptaków spadła w ciągu 14 lat aż o prawie 20 proc. Jeżeli takie tempo spadku liczebności utrzyma się, za kilkadziesiąt lat nad polskimi polami nie będzie śpiewów skowronka, co będzie efektem modelu prowadzenia współczesnej gospodarki rolnej.

Oprócz MPPL-u leśnicy wykonują m.in.: Monitoring Ptaków Drapieżnych, Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków, Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych itp. Wszystkie w/w formy monitoringu są bardzo ważnym narzędziem – oficjalnie stosowanym przez Generalną Inspekcję Ochrony Środowiska  - w określaniu stanu środowiska kraju.

Szczegółowe wyniki z w/w monitoringów można znaleźć na stronie GIOŚ:http://monitoringptakow.gios.gov.pl/aktualnosci/items/nowy-numer-biuletynu-monitoringu-przyrody

 

Źródło: lasy.gov.pl Andrzej Ryś