Strona główna

Zapraszamy na uroczyste zakończenie pierwszej edycji Programu Edukacji na rzecz Rozwoju Zrównoważonego "Ogród - ostoja zwierząt"

 

W dniu 22 października 2010r. o godz. 14.00, w Szkole Podstawowej nr 81 na warszawskim Ursynowie odbędzie się uroczyste zakończenie Programu Edukacji na rzecz Rozwoju Zrównoważonego „Ogród – ostoja zwierząt”. Projekt koordynowany przez Fundację Nasza Ziemia, wspiera firma Boeing. Głównym założeniem Programu jest szerzenie idei zrównoważonego rozwoju wśród młodzieży poprzez szeroko zakrojoną edukację ekologiczną. W ramach Programu odbyły się m.in. cykl szkoleń dla nauczycieli z Dzielnicy Ursynów, warsztaty przyrodnicze i ekologiczne dla uczniów oraz został utworzony ogród przyjazny dzikim zwierzętom, wyposażony w sprzęt dydaktyczny.
 
Podczas podsumowania projektu mówić będziemy m.in. o potrzebie ochrony róznorodności biologicznej i szczególnie wrażliwych ekosystemów miejskich. Przegląd aktywności realizowanych w kolejnych miesiącach trwania Programu pokaże w jaki sposób sami jego uczestnicy działali na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Powiemy również w jaki sposób można włączyć się w działania Fundacji Nasza Ziemia i firmy Boeing na rzecz szerzenia idei zrównoważonego rozwoju i zaprosimy wszystkie chętne szkoły podstawowe i gimnazja do drugiej – ogólnopolskiej edycji Programu „Ogród – ostoja zwierząt”.
 
W uroczystości 22 października udział wezmą:
 
  • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie
  • Pani Mira Stanisławska - Meysztowicz – Prezes Fundacji Nasza Ziemia
  • Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 Marzena Dąbrowska
  • Reprezentanci Urzędu Dzielnicy Ursynów
  • Pani Beata Kozłowska – koordynator Programu ze strony firmy Boeing
  • Pani Beata Pełnia - Iwanicka – koordynator Programu ze strony SP nr 81
  • Pani Justyna Niewolewska – koordynator Programu ze strony Fundacji Nasza Ziemia
  • Dyrektorowie ursynowskich szkół podstawowych i gimnazjów
  • Nauczyciele biorący udział w Programie
 
Na uroczystość zapraszamy również gorąco wszystkich nauczycieli i dyrektorów ursynowskich szkół!