Strona główna

Udział dżdżownic w emisjach dwutlenku węgla z gleb - przeszacowany

Udział dżdżownic w emisjach dwutlenku węgla z gleb - przeszacowany


Udział dżdżownic w emisjach dwutlenku węgla z gleb, oceniany na 33 proc., został poważnie przeszacowany - twierdzi chiński badacz w "Nature Communications". 

Dżdżownice przekształcają bowiem węgiel organiczny w związki, które pozostają w glebach.

Źródłem jednej piątej emisji dwutlenku węgla są gleby, gdzie jednymi z ważniejszych graczy są dżdżownice. Drążąc korytarze i wciągając do nich części roślin i ściółkę, dżdżownice przyczyniają się do spulchniania gleby, jej napowietrzenia, przemieszczania składników i użyźniania. Aktywność dżdżownic przyspiesza rozkład materii organicznej i emisje dwutlenku węgla. Uczestniczą również w procesach, którym towarzyszy zarówno wiązanie węgla, jak i jego uwalnianie.

Analizując wyniki ponad 200 wcześniejszych badań Ingrid Lubbers z Wageningen University w Holandii doszła niedawno do wniosku, że dżdżownice zwiększają emisje dwutlenku węgla z gleb średnio o jedną trzecią.

"Sprawa jest bardziej skomplikowana" - twierdzi teraz Weixin Zhang z South China Botanical Garden w Guangzhou. Z jego pracy wynika, że mikroorganizmy w przewodach pokarmowych dżdżownic przekształcają węgiel organiczny w taką postać, która może być w glebach magazynowana. "Naszym zdaniem udział dżdżownic w emisjach dwutlenku węgla z gleb - oceniany na 33 proc., został najprawdopodobniej poważnie przeszacowany" - mówi Zhang.

Źródło: PAP