Strona główna

Inwentaryzacja owadów w "Ogrodzie - ostoi zwierząt"

W ramach prac badawczych w „Ogrodzie – ostoi zwierząt”, 26-stego sierpnia odbyła się inwentaryzacja owadów latających. W badaniach uczestniczyła m.in. doktorantka SGGW, entomolog i specjalista od motyli – Pani Julia Dobrzańska.
Celem badań było sporządzenie spisu gatunków owadów latających, ze szczególnym uwzględnieniem owadów zapylających, jakie bytują w naszym ogrodzie. Metoda badawcza polegała na łapaniu motyli oraz ważek w specjalną siatkę entomologiczną, oraz wnikliwym obejrzeniu ich zewnętrznego wyglądu. Następnie przynależność do gatunku określano za pomocą specjalistycznych kluczy do oznaczania gatunków ważek i motyli oraz przewodników. Pozostałe owady (m.in. trzmiele) fotografowano i oznaczano na podstawie zdjęcia, oraz literatury.

Niestety warunki atmosferyczne nie były sprzyjające przeprowadzeniu inwentaryzacji owadów w tym terminie. Silny wiatr i brak słońca zniechęcał owady do podjęcia aktywnego lotu, czy żerowania, przez co były one słabiej wykrywalne. Udało się jednak stworzyć wstępną listę gatunków mieszkających w „Ogrodzie – ostoi zwierząt”. We wrześniu planowana jest kolejna inwentaryzacja owadów, dzięki której ,mamy nadzieję uzupełnić spis o nowe gatunki. Zachęcamy Państwa również do prowadzenia własnych obserwacji przyrodniczych. Wszystkie gatunki jakie zauważą Państwo na terenie „Ogrodu – ostoi zwierząt” prosimy zgłaszać do koordynatora projektu, Pani Justyny Niewolewskiej na adres e- mail: justyna [at] naszaziemia.pl

Modraszek ikar (Polyommatus icarus) sfotografowany w Ogrodzie - ostoi zwierząt

[fot. J. Niewolewska]

 

Spis gatunków owadów stwierdzonych w Ogrodzie – ostoi zwierząt

Ważki:
Szablak wiosenny (Sympetrum fonscolombii)
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum)

Motyle:
Rusałka osetnik (Cynthia cardui)
Rusałka pawik (Inachis io)
Modraszek ikar (Polyommatus icarus)
Bielinek (gatunek nieoznaczony) (Pieris sp.)
Latolistek cytrynek (Gonepteryx rhamni)

 

Inne:
Wojsiłka pospolita (Panorpa communis)
Trzmiel (gatunek nieoznaczony)
Pszczoła (gatunek nieoznaczony)