Strona główna

Raport Fundacji za rok 2012

 

Raport  z działań Fundacji Nasza Ziemia w roku 2012


Raport do pobrania

 

Drodzy przyjaciele Ziemi!

"Za nami 19. rok wspólnej pracy, wymiany doświadczeń, inspiracji i motywowania się do zmiany naszego stylu życia na bardziej przyjazny dla środowiska. Z badania świadomości osobistego wpływu człowieka na środowisko, przeprowadzonego przez Fundację Nasza Ziemia w 2012 roku wynika, że około 80% Polaków rozumie, na czym polega rozwój zrównoważony. Z osób angażujących się w działania na rzecz poszanowania środowiska ponad 90% wskazuje właśnie dom i nasze codzienne zachowania jako podstawowe pole, na którym możemy zmniejszać nasz negatywny wpływ na naturę. Co ciekawe
i znaczące, nawet wśród osób, które deklarują się jako niezaangażowane w ochronę środowiska, największy odsetek wskazuje, że nasze codzienne postawy i decyzje są kluczowe dla stanu naszego otoczenia. To niezwykle budujące. Równie ważne są zmiany w systemie gospodarki odpadami, które zachodzą w naszym kraju. Wszyscy mamy nadzieję, że umożliwią one wreszcie – zarówno na poziomie instytucji ustawodawczych, samorządów i podmiotów z branży gospodarki odpadami, jak i na poziomie użytkowników tego systemu, czyli nas samych – przejście od deklaracji, że chętnie staramy się segregować odpady, do konkretnych działań, które będą możliwe dzięki sprawnie działającej infrastrukturze.


W tym trudnym roku, z powodu zmian legislacyjnych i organizacyjnych, w ramach Kampanii popularyzowaliśmy szczególnie to, co zawsze potrzebne i uniwersalne, a jednocześnie podstawowe, choć często lekceważone: zgniatanie opakowań przed ich wyrzuceniem.
Rok 2012 to także Międzynarodowy Rok Energii Dostępnej dla Wszystkich Ludzi. W ramach Kampanii to już kolejny rok popularyzacji efektywności energetycznej. Aby jak najlepiej sprostać temu wyzwaniu, Fundacja Nasza Ziemia prowadzi program „Zielona Stopa Filantropa”. Zmiany w naszej świadomości oraz w podejmowanych decyzjach i wyborach zachodzą m.in. dzięki edukacji. Z kolei jej sukces zależy w dużej mierze od edukatorów. Dlatego w minionym roku szczególne znaczenie miały szkolenia, warsztaty i narzędzia edukacyjne, dzięki którym wiedza w postaci ciekawych materiałów na temat bioróżnorodności, gospodarki odpadami, efektywności energetycznej i codziennych, prostych sposobów ochrony środowiska, trafiły do kilkuset nauczycieli, animatorów lokalnych działań, członków organizacji pozarządowych i innych osób zaangażowanych w różne aktywności edukacyjne.


Edukacja służy nie tylko dokonaniu zmian, ale i zainicjowaniu konkretnych działań. Te zaś wymagają zaangażowania wielu osób. Miarą sukcesu Kampanii jest kolejna edycja akcji „Sprzątanie świata – Polska”, niezwykle udana czwarta edycja konkursu grantowego „Po stronie natury”, nowa formuła programu „Międzynarodowe sprzątanie Bałtyku” i całkiem nowa odsłona programu „Czysta gmina”. Te propozycje i ramy zostały wypełnione treściami i działaniami przyjaciół Ziemi: z tysięcy szkół, instytucji, samorządów, firm, organizacji i osób niezrzeszonych w całej Polsce. Serdecznie za to wszystkim dziękujemy – za konsekwencję, za chęć wspólnej pracy, za pasję, za coraz większy profesjonalizm.
Za wszystkim, o czym przeczytacie Państwo w niniejszym Raporcie, stoją konkretni ludzie, ich ciężka i ofiarna praca. To budzi nasz wielki szacunek, ale też zachęca do prośby o więcej – pasji, wytrwałości, cierpliwości i zaangażowania. Bo przecież chronimy środowisko przed skutkami naszych własnych działań i chronimy je dla wszystkich form życia na naszej planecie – także dla naszych dzieci i dla nas samych.

 

Dziękujemy gorąco również wszystkim Patronom, Partnerom i Sponsorom działań naszych oraz wszystkich lokalnych
realizatorów Kampanii. Bez Waszego wsparcia i pomocy efekty nie byłyby tak imponujące. Zachęcając do lektury Raportu, zapraszamy jednocześnie do przyszłorocznej edycji. Rok 2013 to już 20., jubileuszowy rok działania Fundacji Nasza Ziemia i 20. akcja „Sprzątanie świata – Polska”. Wierzymy, że razem dokonamy w nim wielu wspaniałych zmian. Niekoniecznie rewolucyjnych, ale za to ważnych i trwałych – w nas i naszych systemach działania. Bo zasługuje na to i nasza Ziemia, i my sami.

Pozdrawiamy serdecznie!"

Zarząd Fundacji Nasza Ziemia

 

Informacja powstała w ramach Kampanii na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.