Strona główna

Światowy Dzień Ochrony Środowiska!

 

Światowy Dzień Ochrony środowiska

Dziś w ponad 100 krajach świata obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony środowiska. Data została wybrana przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 roku podczas Konferencji Sztokholmskiej, aby co roku przypominać o znaczeniu przyrody w życiu człowieka i naszej wspólnej odpowiedzialności za jej stan. 

Sekretarz Generalny ONZ, U Thant, 26. maja 1969 roku wydał raport, w którym zwrócił w nim uwagę na to, że człowiek nie jest świadomy tego, jak bardzo jego celowe i przypadkowe działania mają wpływ na pogarszanie się stanu przyrody. Dodatkowo nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ten sposób zagraża również sobie, jako integralnej części środowiska naturalnego.

Z tej okazji chcemy Wam przypomnieć o sposobach, dzięki którym możemy zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko podczas różnych codziennych czynności!

Nasze porady znajdziecie w dziale "Pomagajmy Ziemi codziennie!"

 

Informacja została przygotowana w ramach Kampanii a Rzecz Rozwoju Zrównoważonego, dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej