Strona główna

Ekolodzy i działkowcy pomagają pszczołom - akcja w Warszawie

 

Ekolodzy i działkowcy pomagają pszczołom - akcja w Warszawie

Ogródki działkowe to nie tylko wspaniałe miejsce rekreacji dla mieszkańców miast, ale także doskonałe miejsce życia i zdobywania pokarmu dla pszczół. Ekolodzy i działkowcy właśnie rozpoczęli wspólną akcję pomocy tym pożytecznym owadom, przypominając jednocześnie o konieczności zachowania ogródków działkowych.

W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym przy ul. Waszyngtona w Warszawie, Greenpeace wraz z Polskim Związkiem Działkowców zainaugurowali wspólną akcję pomocy pszczołom i innym owadom zapylającym. Inicjatywa będzie polegać na promocji wysiewania roślin miododajnych na terenach ogródków działkowych w całej Polsce. W ramach dzisiejszej akcji wszystkim zainteresowanym będą rozdawane nasiona tych roślin. Odbędą się też wykłady między innymi o roli owadów zapylających na działce i apiterapii (leczeniu produktami pszczelimi). Przygotowano też szereg dodatkowych atrakcji, m.in. wystawę sprzętu pszczelarskiego, degustację miodu i pokaz filmu dokumentalnego „Milczenie pszczół”.

To wydarzenie jest kolejnym etapem kampanii Greenpeace „Przychylmy Pszczołom Nieba”, która ma na celu pomoc pszczołom i innym owadom zapylającym. Na skutek zmian klimatycznych, chorób i pasożytów oraz nadmiernej chemizacji rolnictwa, każdego roku ubywa coraz większy odsetek populacji tych owadów. Jeśli nie uda się powstrzymać tego zjawiska, mogą wystąpić poważne problemy z produkcją żywności. Dane naukowe wskazują, że to właśnie owady zapylające pomagają w zapylaniu ponad osiemdziesięciu procent spożywanych przez nas roślin. Na skutek intensyfikacji rolnictwa, w ostatnich latach kurczą się też w szybkim tempie ich naturalne siedliska. Ogródki działkowe, jako ostoja zieleni i bioróżnorodności w polskich miastach i na ich obrzeżach, odgrywają więc ważną rolę w zachowaniu zdrowych populacji owadów zapylających poprzez zapewnienie przyjaznych warunków życia dla tych pożytecznych stworzeń.

„Ogrody i ogródki działkowe to idealne miejsca dla owadów, które zapylają nie tylko rośliny ozdobne, ale także warzywa oraz drzewa i krzewy owocowe. Im więcej będzie w nich owadów zapylających, tym lepsza kondycja ogrodu i większe zbiory warzyw i owoców. Dostęp do roślin miododajnych zapewnia owadom stały dostęp do pokarmu, dzięki czemu proces zapylania jest efektywny i wydajny”, powiedziała Katarzyna Jagiełło, koordynatorka kampanii „Zrównoważone Rolnictwo” w polskim Greenpeace.

Spośród wielu chemicznych środków stosowanych w rolnictwie, jako wyjątkowo niebezpieczne dla pszczół wskazuje się pestycydy z grupy neonikotynoidów. Powodują one zaburzenie czynności fizjologicznych, uszkodzenie układu nerwowego, zakłócenie komunikacji i procesu uczenia się, np. pszczoły mające kontakt z neonikotynoidami często nie znajdują drogi powrotnej do ula lub na pole będące miejscem zbierania pokarmu. Innym efektem ich oddziaływania jest obniżenie odporności pszczół oraz dziko żyjących owadów zapylających na choroby i pasożyty. Komisja Europejska prowadzi prace nad wprowadzeniem zakazu stosowania trzech najgroźniejszych neonikotynoidów.

„Warto sobie uświadomić, że obecnie w miastach mamy coraz mniej terenów zielonych. Ogrody działkowe są więc jednym z nielicznych miejsc, w których pszczoły i inne owady zapylające znajdą bezpieczne schronienie. Jeżeli ogrodów zabraknie, trudno sobie wyobrazić, co stanie się po pierwsze z ludźmi, ale też całą przyrodą. Bardzo niepokojące jest to, że politycy – głównie z PO robią obecnie wszystko, by doprowadzić do likwidacji ogrodnictwa działkowego. W sytuacji zagrożenia dalszego spokojnego istnienia ogrodów jedyną alternatywą pozostaje projekt obywatelski, który popiera blisko milion obywateli. Chciałbym, aby politycy uchwalając nową ustawę pamiętali przede wszystkim o tym, że ogrody działkowe to przede wszystkim ludzie, przyroda, bioróżnorodność, a nie grunty”, powiedział prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Wyrokiem z 11 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przeszło połowę artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (ROD). Konieczne więc było napisanie obywatelskiego projektu tej ustawy. Pod projektem podpisało się blisko milion obywateli. 17 kwietnia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ROD, a dwa dni później głosowanie nad projektem, w wyniku którego trafił on do dwóch komisji sejmowych: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze posiedzenie obu komisji odbędzie się 9 maja br.

Źródło: Greenpeace

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.