Strona główna

Akcja Ratujmy płazy

 

Akcja „Ratujmy płazy”

Już od dwóch tygodni młodzież ze Szkoły Podstawowej w Krutyni wraz z pracownikami Mazurskiego Parku Krajobrazowego, policjantami z Piecków i leśnikami z Nadleśnictwa Strzałowo ratuje życie płazom.

W okresie lęgowym, podczas wędrówek do miejsc rozrodu, większość tych zwierząt ginęła pod kołami pojazdów. Już kolejny rok wzdłuż dróg zatrzymano je w specjalnych zaporowych namiotach. Wybiera się je dwukrotnie w ciągu dnia i przenosi w bezpieczne miejsca. Młodzież bezbłędnie rozpoznaje gatunki, którym pomaga.

W ubiegłym roku uratowano 5263 płazów, a dwa lata temu - 1700. Akcja potrwa do połowy czerwca.

Żródło: Lasy Państwowe
Autor: Barbara Kruczyk, Nadleśnictwo Strzałowo

 

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.