Strona główna

Obszary Natura 2000 w Lubuskiem pod okiem ornitologów

 

Obszary Natura 2000 w Lubuskiem pod okiem ornitologów

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie podpisał umowę ze szczecińską firmą na wykonanie monitoringu ornitologicznego lęgowych i migrujących gatunków ptaków na obszarach Natura 2000 w woj. lubuskim.

Jak poinformował w środę PAP Stanisław Bąkowski z RDOŚ w Gorzowie, monitoring obejmie obszary: Doliny Dolnej Noteci, Puszczy Noteckiej, Puszczy Barlineckiej oraz Doliny Środkowej Odry – to cztery z 12 cennych pod względem ornitologicznym obszarów Natura 2000 w tym regionie. Ornitolodzy przez cały rok będą cyklicznie sprawdzali liczebność ptactwa i zbierali inne dane dotyczące poszczególnych gatunków.

„Wyniki tych badań mają na celu uzyskanie informacji o stanie populacji ptaków na wybranych obszarach Natura 2000, określenie zmian zasięgu rzeczywistego występowania populacji gatunku w obszarze oraz ocenę zdolności reprodukcyjnych na podstawie informacji o rozrodzie m.in. bociana białego, łabędzia niemego, bielika, kani rudej, kani czarnej oraz rybołowa” - wyjaśnił Bąkowski.

Monitoring, którego wyniki zostaną upowszechnione na stronie internetowej RDOŚ w Gorzowie, ma być narzędziem oceny skuteczności działań ochronnych wynikających z wdrażania Dyrektywy Ptasiej oraz Dyrektywy Siedliskowej.

Bąkowski dodał, że wnioski z obserwacji posłużą do określania strategii gospodarowania zasobami biologicznymi i procesu podejmowania decyzji dotyczących potencjalnych działań służących ochronie zagrożonych gatunków. Ma to m.in. wypływ na decyzje środowiskowe dotyczące działalności gospodarczej na obszarach sieci Natura 2000.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.