Strona główna

Ogród – ostoja zwierząt już otwarty!

W dniu 22 czerwca w ramach corocznych obchodów święta Szkoły Podstawowej nr 81 „Dni Puszczyka” odbyło się uroczyste otwarcie „Ogrodu – ostoi zwierząt”. W gali udział wzięli m.in. reprezentanci Urzędu Dzielnicy Ursynów, dyrektorowie ursynowskich szkół, nauczyciele - koordynatorzy Programu Edukacji na rzecz Rozwoju Zrównoważonego, dziennikarze, uczniowie SP nr 81 oraz goście honorowi:

* Pani Henryka Bochniarz – Prezes Firmy Boeing na Europę Środkową i Wschodnią

* Pani Mira Stanisławska-Meysztowicz - Prezes, Fundacji Nasza Ziemia

* Pani Marzena Dąbrowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81

* Pani Halina Kosicka - Przewodnicząca Komisji Oświaty Dzielnicy Ursynów

* Pani Joanna Nosarzewska - koordynator Programu ze strony SP nr 81

* Pani Marta Jankowska - architekt ogrodu

* Pani Justyna Niewolewska - koordynator Programu ze strony Fundacji Nasza Ziemia

Uroczystość na forum szkoły rozpoczął niezwykły występ uczniów SP nr 81 - „Taniec Motyla”. Dzieci przebrane za motyle i kwiaty tańczyły, a wręcz latały nad sceną! W symboliczny sposób, pokazując moment zapylania kwiatów przez motyle, uczniowie przypomnieli gościom o bardzo silnej zależności zwierząt od świata roślin.
Następnie nadszedł czas na część oficjalną. Gości witała Pani Marzena Dąbrowska – dyrektor SP nr 81. Justyna Niewolewska, koordynator Programu ze strony Fundacji Nasza Ziemia złożyła podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym możliwe było całoroczne prowadzenie na Ursynowie Programu Edukacji na rzecz Rozwoju Zrównoważonego. Później Pani Henryka Bochniarz – Prezes Firmy Boeing na Europę Środkową i Wschodnią oraz Pani Mira Stanisławska-Meysztowicz - Prezes Fundacji Nasza Ziemia zachęciły uczniów do dalszej pracy w ogrodzie.
Niespodzianką dla wszystkich gości okazał się specjalny występ uczniów nr 81 – Polonez wykonany w tradycyjnych szlacheckich strojach. Po pokazie wraz z tancerzami, w rytm muzyki goście opuścili forum i udali się przed szkołę. Tam odbyła się najważniejsza część uroczystości – uroczyste przecięcie wstęgi. Oficjalnego otwarcia ogrodu dokonały:

* Pani Henryka Bochniarz – Prezes Firmy Boeing na Europę Środkową i Wschodnią

* Pani Mira Stanisławska-Meysztowicz - Prezes, Fundacji Nasza Ziemia

* Pani Marzena Dąbrowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81

* Pani Halina Kosicka - Przewodnicząca Komisji Oświaty Dzielnicy Ursynów


Z chwilą przecięcia wstęgi Ogród został przekazany ursynowskim szkołom oraz mieszkańcom dzielnicy. Na jego terenie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne dla uczniów. Mieszkańcy natomiast mogą stale odwiedzać go, podziwiać, spacerować lub odpocząć na ławce wśród śpiewu ptaków i kwitnących kwiatów.

W ogrodzie Pani Justyna Niewolewska, koordynator Programu z Fundacji Nasza Ziemia opowiedziała zebranym o roli jaką pełnią ogrody przyjazne zwierzętom dla ekosystemu miejskiego oraz pokazała poszczególne wazne elementy ogrodu takie jak: łąka kwietna, poidła dla ptaków, ogródek ziół, kompostownik, stanowisko obserwacyjne, łan roślin miododajnych. Następnie goście zostali zaproszeni do zwiedzania ogrodu oraz na słodki poczęstunek.