Strona główna

Kolejny ryś z Estonii w podspychowskich lasach!

 

Kolejny ryś z Estonii został wypuszczony w podspychowskich lasach

Jest samicą, ma ok. dwóch lat i waży ponad 16 kg i od niedzieli 24 marca znów może cieszyć się wolnością. Rysica, bo o niej mowa to czwarty ryś, który został wypuszczony w lasach powiatu szczycieńskiego.

Do tej pory w lasach warmińsko-mazurskich wypuszczono trzy drapieżniki tego gatunku. Ostatnia taka akcja odbyła się w ubiegłym roku. Wówczas to dwa rysie z Estonii zamieszkały w lasach Nadleśnictwa Jedwabno i Spychowo. Ich wypuszczenie to część projektu, który realizowany jest od 2007 roku przez WWF Polska. Rysie mają bowiem pomóc w odtworzeniu populacji tych pięknych drapieżników w lasach mazurskich.

Każdy z wypuszczonych osobników został wyposażony w specjalny nadajnik do translokacji. Obszar bytowania poszczególnych kotów jest na bieżąco monitorowany.

- Dzięki temu wiemy, że na przykład jedna z samic przemieszczała się po terenie aż pięciu nadleśnictw – mówi Krzysztof Krasula, nadleśniczy Nadleśnictwa Spychowo. – Jednak to jej nie wystarczyło, ponieważ zawędrowała aż do Obwodu Kalingradzkiego. Po pewnym czasie jednak znów wróciła do naszego regionu – dodaje.

W naszej części terytorium Polski panują podobne, jak w Estonii warunki przyrodnicze i występują zbliżone do siebie lasy i baza pokarmowa. Ryś potrzebuje dużych i zwartych obszarów leśnych. A takie bez wątpienia panują w rozległych Lasach Napiwodzko-Ramuckich, które są połączone z innym dużym kompleksem leśnym - Puszczą Piską. Dlatego tu też właśnie ryś może znaleźć optymalne warunki do życia.

Wypuszczona w niedzielę 24 marca rysica nie miała jeszcze potomstwa. Być może właśnie w podszczycieńskich lasach znajdzie partnera i wyda na świat kolejne pokolenie. Byłoby to zwieńczenie wielu lat pracy nad reintrodukcją rysia na Warmii i Mazurach. Szacuje się, że w naszym kraju żyje zaledwie 200 rysi, przy czym w Polsce północno-wschodniej, przetrwało ok. 60 osobników.

Źródło: WFOŚi GW w Olsztynie

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.