Strona główna

Akcja Pomocy Płazom 2013

 

Akcja Pomocy Płazom 2013

Niebawem rozpocznie się Akcja Pomocy Płazom 2013. Jak co roku, od kilkunastu już lat, będzie ją prowadził Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego.

Płazy to ważna grupa zwierząt. Stanowią istotny element wielu środowisk, są pożyteczne dla człowieka, a jednocześnie obserwujemy, że liczba przedstawicieli tej gromady maleje, zwłaszcza w uprzemysłowionych regionach świata. Bardzo ważnym zadaniem jest zatem ochrona tych zwierząt. Chronić możemy w różny sposób, np. tworzenie miejsc rozrodu, zapobieganie zabijaniu płazów przez samochody podczas wiosennych migracji.

Warto jak najwięcej wiedzieć o tych kręgowcach: o ich życiu i zwyczajach. Stąd pomysł Białowieskiego Parku Narodowego, abyśmy wszyscy, starsi i młodsi, podjęli obserwacje płazów.

Serdecznie zapraszamy do działań w ramach Akcji Pomocy Płazom 2013.
CZYNNA AKCJA POMOCY PŁAZOM (czytaj całość)
ZAJĘCIA EDUKACYJNE POŚWIĘCONE PŁAZOM (czytaj całość)
KONKURS PLASTYCZNY NA KOMIKS (czytaj całość)
OGÓLNOPOLSKI REJESTR POBUDEK PŁAZÓW (czytaj całość)

Źródło: Białowieski Park Narodowy

 

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.