Strona główna

Pierwsza kompleksowa publikacja o obcych gatunkach roślin w Polsce

 

Pierwsza kompleksowa publikacja o obcych gatunkach roślin w Polscedab czerwony

Najnowsze wydawnictwo prezentuje bogatą wiedzę jak i liczne przykłady.

 

Nakładem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ukazała się publikacja pod tytułem "Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych". Choć wydawałoby się, że temat ten jest zarezerwowany tylko dla znawców i naukowców - warto zdać sobie sprawę, że dotyczy nas wszystkich.

Inwazyjne gatunki roślin wpływają negatywnie nie tylko na ekosystemy, w których występują, ale także na zdrowie człowieka i prowadzoną przez niego działalność. Jednym z najbardziej groźnych gatunków jest barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi), spotykany na nieużytkach i łąkach - kontakt skórny z tą rośliną może zakończyć się nawet oparzeniami II i III stopnia (fotodermatozy). Szkody gospodarcze wynikłe z występowania inwazyjnych gatunków roślin szacuje się na około 12,5 miliarda euro rocznie (w Unii Europejskiej), to blisko 53 miliardy złotych!

Publikacja prezentuje w jasny i kompleksowy sposób zjawisko rozprzestrzeniania się obcych gatunków roślin. Zdjęcia i ilustracje są pewnego rodzaju przewodnikiem pomagającym bliżej poznać te gatunki, a także zjawisko inwazji w świecie roślin. Tematyka ta jest na tyle istotna, że w Strategicznym Planie dotyczącym Bioróżnorodności opracowanym przez Unię Europejską, znajdują się zapisy dotyczące koniecznych kroków, jakie należy podjąć w związku z występowaniem i rozprzestrzenianiem się gatunków obcych. 

Publikację w bezpłatnej wersji elektronicznej można znaleźć pod tym linkiem (kliknij).

rudbekiaZachęcamy do lektury oraz zapraszamy do zapoznania się z Programem Edukacji na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego - Ogród Ostoja Zwierząt realizowanym przez Fundację Nasza Ziemia, w ramach którego można dowiedzieć się między innymi o tym, jak stworzyć ogród sprzyjający zachowaniu i ochronie bioróżnorodności: www.ogrodostojazwierzat.pl

Nauczycieli oraz edukatorów zapraszamy do udziału w szkoleniu "Nietypowa lekcja o bioróżnorodności" realizowanym w ramach Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014. Dowiedz się więcej o szkoleniu i Kampaniu (kliknij).

Zdjęcia prezentują dwa gatunki obce w polskiej florze: dąb czerwony (Quercus rubra) - na górze oraz rudbekię (Rudbeckia sp.) - po lewej.