Strona główna

Rozwija się ptasi rynek mieszkaniowy

 

Rozwija się ptasi rynek mieszkaniowy

Niedawno pisaliśmy o puszczyku-gapowiczu, który przybył na Podlasie z Zamojszczyzny. Jak się okazuje, puszczyki i inne ptaki lęgowe mają w lasach Puszczy Knyszyńskiej poważne wsparcie dzięki wspólnym działaniom leśników z Nadleśnictwa Knyszyn i osadzonych z Zakładzie Karnym Grądy-Woniecko. Dzięki nim puszczyki mogą składać jaja np. w specjalnie przygotowanych budkach lęgowych.

Budki zostały przygotowane dla kilku gatunków, zatem każdy z ptaków – od małej sikorki po duże sowy - znajdzie wiosną mieszkanie o odpowiednim „metrażu”.

Puszczyk to jeden z 9 gatunków sów wyprowadzających w Polsce lęgi. Ptaki te odzywają się głosem godowym od stycznia. Łączą się wtedy w pary, a do lęgów przystępują w połowie marca. Puszczyk przebywa na obrzeżach i w środku dużych kompleksów leśnych. Zamieszkuje również budynki gospodarcze.

Puszczyk jest dość pospolitym ptakiem nocnym. Tak jak wszystkie sowy, jest pod ochroną.

Źródło: Lasy Państwowe
Autorzy: Sławomir Iwanicki, Nadleśnictwo Knyszyn, Jarosław Krawczyk, RDLP w Białymstoku

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.