Strona główna

Mogą zgłaszać leśnikom, jaki chcą mieć las

 

Mogą zgłaszać leśnikom, jaki chcą mieć las

Olsztyniacy mogą mieć wpływ na to, jak będzie wyglądało ponad 300 hektarów lasu sąsiadującego z osiedlami Jaroty i Pieczewo. – Czekamy na wnioski i propozycje. Chcemy, aby ten kawałek lasu służył przede wszystkim rekreacji – zapowiadają leśnicy.

Nadleśnictwo Olsztyn opracowuje właśnie nowy plan urządzenia lasu na lata 2015-2024. To dokument, który dla leśników jest tym samym, co miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla urbanistów. Plan urządzenia lasu też precyzyjnie opisuje, jak powinien być pielęgnowany i wykorzystywany dany kompleks leśny.

W historii olsztyńskiego leśnictwa nie było jednak przypadku, aby część lasu poświęcić rekreacji. A tak chce zrobić Nadleśnictwo Olsztyn. – Chodzi o 300 hektarów lasu graniczącego z południowo-wschodnią częścią Olsztyna. Ten kompleks leśny zostanie niejako odcięty przez planowaną obwodnicę Olsztyna. Chcemy więc prowadzoną na tym terenie gospodarkę leśną podporządkować przede wszystkim funkcji rekreacyjnej – tłumaczy Wojciech Abramczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztyn.

Czysto rekreacyjną funkcję ma też pełnić 40-hektarowy las położony przy ulicy Turkowskiego na olsztyńskim osiedlu Pieczewo. – Zależy nam przede wszystkim, aby propozycje dotyczące zagospodarowania tych 340 hektarów lasu pochodziły od tych, którzy będą z niego korzystać, czyli samych mieszkańców – wyjaśnia Zbigniew Karaś, naczelnik Wydziału Zasobów i Urządzania Lasu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Na propozycje i wnioski olsztyńscy leśnicy czekają do marca 2014 roku. Można je przesyłać na adres mailowy: zbigniew.karas@olsztyn.lasy.gov.pl

Źródło: Lasy Państwowe
Autor: Adam Pietrzak, Rzecznik RDLP w Olsztynie