Strona główna

Liczenie zwierzyny w Puszczy Białowieskiej

 

Liczenie zwierzyny w Puszczy Białowieskiej

90 jeleni, 33 sarny, 147 dzików, 2 żubry, 1 kuna, 1 zając oraz 4 lisy. To rezultat liczenia, czyli inwentaryzacji, dziko występującej zwierzyny na terenie trzech puszczańskich nadleśnictw oraz Parku Narodowego (poza częścią rezerwatu ścisłego), które przeprowadzono 20 lutego.

Liczeniu podlegały: jelenie, sarny, dziki, a także zwierzęta chronione jak żubry, wilki czy rysie oraz - objęte moratorium na polowanie - łosie. Notuje się też tzw. zwierzynę drobną, a więc lisy, zające, kuny i inne.

W liczeniu wzięli udział wszyscy leśnicy pracujący w terenie (leśniczowie i podleśniczowie), ale też niektóre osoby zatrudnione w biurach nadleśnictw i prawie wszyscy uczniowie Technikum Leśnego w Białowieży wraz z opiekunami.

Inwentaryzacja polega na pędzeniu zwierzyny na ok. 10 proc. powierzchni leśnej i zapisywaniu zaobserwowanych sztuk w rozbiciu na gatunki i - jeśli to możliwe - także na płeć i wiek. Później naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie oraz Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży analizują i sumują wyniki dla uzyskania wiarygodnych danych z całego terenu.

Leśnicy chcą wiedzieć, ile żyje w Puszczy Białowieskiej poszczególnych gatunków dzikich zwierząt, by bez szkody dla populacji zaplanować możliwą liczbę osobników przeznaczonych do odstrzału w kolejnym roku, określić jaka jest baza pokarmowa dużych drapieżników (wilka i rysia, które polują i zjadają mięso upolowanych zwierząt), przewidzieć jakie mogą wystąpić szkody w młodych drzewostanach, szczególnie uprawach i młodnikach oraz uprawach rolnych na gruntach przylegających do Puszczy, jaka jest kondycja zwierzyny oraz jaka jest struktura wiekowa oraz struktura płci obserwowanych gatunków, co w dużej mierze pozwala określić przyrost naturalny w danym roku.

Źródło: Lasy Państwowe
Autor: Jerzy Ługowoj, Nadleśnictwo Browsk, zdjęcie: Bogdan Wasilczuk

 

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.