Strona główna

Bielik w fotopułapce

 

Bielik w fotopułapce

Na początku XX wieku orzeł bielik był na krawędzi wymarcia. Głównie dzięki współpracy leśników i ornitologów liczebność bielików systematycznie rośnie. W użytkowanych gospodarczo lasach nadleśnictwa Gdańsk, będących zapleczem rekreacyjnym dla milionowej niemal aglomeracji Trójmiasta, żyją dwie pary tych wspaniałych ptaków. Prezentowane zdjęcia bielika pochodzą z fotopułapek, którymi dysponuje Straż Leśna Nadleśnictwa Gdańsk.

Od wielu lat, wokół gniazd, wyznacza się kilkusetmetrowe strefy ochrony wyłączone z gospodarki leśnej. Ta forma aktywnej ochrony populacji jest jedną z głównych przyczyn wzrostu liczebności gatunku, który nadal jednak figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Bieliki są jednym z jednym z najlepszych przykładów pokazujących możliwość łączenia gospodarczego użytkowania lasów i aktywnej ochrony przyrody.

Podstawowym wymogiem założenia przez bielika gniazda jest obecność starych i wytrzymałych drzew, zdolnych utrzymać duży ciężar. Co ciekawe, rzadka obecność ludzi w pobliżu gniazda wydaje się nie być dla bielików sprawą najwyższej wagi. Mimo tego lokalizacje gniazd i stref ochrony (z zakazem wstępu) są objęte tajemnicą.

Mniej więcej o tej porze, przy odrobinie szczęścia, można zaobserwować niezwykle widowiskowe loty godowe bielików, podczas których para wzbija się wysoko w powietrze, sczepia szponami i - koziołkując - spada w dół. Pary dochowują sobie wierności najczęściej do śmierci.

Bielik jest największym polskim ptakiem drapieżnym. Rozpiętość skrzydeł samicy sięgać może do 2,5 m.

Więcej o bieliku, jego zwyczajach i trybie życia można przeczytać np. na stronie Komitetu Ochrony Orłów: http://www.koo.org.pl/bielik

Źródło: Lasy Państwowe
Autor: Witold Ciechanowicz, Nadleśnictwo Gdańsk

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.