Strona główna

Szkolenie „Kompost i bioodpady” w Szkole Podstawowej nr 81 w Warszawie

W ramach Programu Edukacji na rzecz Rozwoju Zrównoważonego „Ogród – ostoja zwierząt” 16 marca 2010r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie.
Tematem spotkania nie bez przyczyny był „Kompost i bioodpady”. Już tej wiosny w SP nr 81 wdrożony zostanie system zbiórki odpadów organicznych.
W naszym Ogrodzie, który powstanie przy szkole, założymy kompostownik, a uczniowie będą na nim w odpowiedni sposób składować zebrane odpady organiczne.
Szkolenie miało na celu przybliżenie wszystkim nauczycielom placówki mechanizmów procesu kompostowania oraz funkcji kompostu i jego roli w ochronie środowiska.
Kompost jest cennym nawozem naturalnym, nieszkodliwym dla środowiska naturalnego, gleb i wód. Mamy nadzieję, że Ogród nawożony uzyskaną przez uczniów ziemią kompostową będzie w przyszłości wspaniale się rozwijał.

Program koordynowany przez Fundację Nasza Ziemia wspiera firma Boeing.