Strona główna

Informacje o programie

W oparciu o sukces programu Ogrody Naszej Ziemi, Fundacja Nasza Ziemia oraz the Boeing Company zainicjowały wspólnie nową akcję edukacji ekologicznej „Program Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Ogród - ostoja zwierząt”. Honorowy patronat nad projektem obejmowali burmistrze dzielnic, w których budowane były ogrody. W roku szkolnym 2013/2014 honorowym patronem programu jest Burmistrz Dzielnicy Praga Południe, pan Tomasz Kucharski.

Program ma rozpowszechnić ideę zrównoważonego rozwoju, przybliżyć zachowania proekologiczne i skłonić do dbania o środowisko naturalne. Do udziału zostały zaproszone przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. W roku szkolnym 2013/2014 projekt jest realizowany na warszawskiej Pradze Południe.

W ramach projektu organizowane są szkolenia dla nauczycieli przyrody, biologii i geografii, dotyczące zagadnień związanych z ochroną środowiska, ochroną przyrody i zrównoważonym rozwojem. Nauczyciele otrzymują również narzędzia do prowadzenia warsztatów edukacyjnych o oszczędzaniu energii, oszczędzaniu wody, selektywnej zbiórce odpadów, faunie Polski, ochronie przyrody, rozwoju zrównoważonym, globalnym ociepleniu klimatu. Wszyscy nauczyciele uczestniczący w programie otrzymują pakiet materiałów edukacyjnych.

Ważnym elementem programu jest utworzenie przy Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie ogrodu, który stanie się nowym siedliskiem dla dzikich zwierząt, jednocześnie pełniąc funkcję dydaktyczną. Ogród został zaprojektowany w taki sposób, aby stanowić dogodne miejsce życia, żerowania oraz odbywania lęgów przez rodzime gatunki ptaków, motyli oraz trzmieli. Nauczyciele ze wszystkich szkół biorących udział w programie będą mogli na terenie ogrodu prowadzić zajęcia na podstawie otrzymanych

 materiałów lub korzystać z ogrodu dla własnych potrzeb - np. prowadząc w nim terenową lekcję z biologii czy przyrody. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu dydaktycznemu ogrodu (lornetki, lupy, przewodniki i klucze do oznaczania gatunków) uczniowie będą mieli okazję prowadzenia własnych obserwacji ptaków i owadów.

W poprzednich edycjach projektu podobne ogrody powstały na Ursynowie (w 2010 roku) przy Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka, oraz na Targówku (w 2012 roku) przy Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej.